نویسنده = حجت کرمی
بررسی کارآیی روش پمپ و جت آب در رسوب‌زدایی از مخازن سدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1402

حسین عبادی؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ اکبر صفرزاده


طراحی بهینه و بهبود عملکرد هیدرولیکی سرریز کنگرهای با استفاده از الگوریتم جستجوی فاخته

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1086-1097

احمد فردوسی؛ سیدفرهاد موسوی؛ سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ محمد احترام؛ مهدی ولیخانی انارکی


مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی پیرامون آبشکن ساده تحت تأثیر آبشکن های مجاور

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 840-849

شهاب نیر؛ حجت کرمی؛ سعید فرزین؛ محمد رستمی


کاربرد الگوریتم خفاش به منظور طراحی اقتصادی کانال‌های باز

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 635-646

سعید فرزین؛ حجت کرمی؛ مهدی ولیخان انارکی؛ محمد احترام