نویسنده = محمدهادی موحدنژاد
ارزیابی آسیب پذیری آبخوان سبزوار( شمال شرق ایران) با استفاده از مدل دراستیک

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 255-266

سلیمه اسحاقی ایل بیگی؛ زهرا گنجی نوروزی؛ وجیهه درستکار؛ محمدهادی موحدنژاد؛ مجید اطاری


برآورد سرعت نفوذ نهایی آب در خاک و پارامترهای معادلات نفوذ به روش شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1803-1814

ندا ستار فیض آبادی؛ علی عباسپور؛ وجیهه درستکار؛ روزبه موذن زاده؛ محمدهادی موحدنژاد


توسعه مدل شبکه عصبی برآورد تبخیر-تعرق واقعی گیاه در یک سامانه کشت هیدروپونیک

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1164-1174

محمدهادی موحدنژاد؛ سید ایمان ساعدی