کلیدواژه‌ها = زمان قطع جریان
طراحی آبیاری نواری انتهابسته با مدل شبیه‌سازی WinSRFR و تکنیک بهینه‌سازی مجموعه ذرات (PSO)

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 593-604

حمیدرضا قره محمدلو؛ وحید رضا وردی نژاد؛ رضا لاله زاری؛ نسرین آزاد


بهینه‌سازی میزان جریان ورودی و زمان آبیاری در آبیاری جویچه ای با استفاده ازمدل هیدرودینامیک کامل

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 377-385

الهام بیک زاده؛ علی نقی ضیایی؛ کامران داوری؛ حسین انصاری