کلیدواژه‌ها = هوش مصنوعی
ارزیابی کارایی درخت تصمیم در ترکیب با تبدیل موجک به‌منظور پیش‌بینی نوسانات سطح آب‌زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت کرمان- باغین)

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 413-427

هانیه رستمی‌نژاد دولت‌آباد؛ سجاد شهابی؛ محمدرضا مددی


بررسی و تحلیل حساسیت روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2089-2099

سالومه سپهری؛ فریبرز عباسی؛ قاسم زارعی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم