کلیدواژه‌ها = من-کندال
تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم)

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 674-686

شمیم لاریجانی؛ محمد سالاریان؛ امین علیزاده؛ کامران داوری


بررسی تغییرات شاخص‌های حدی هواشناسی در استان خراسان رضوی

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 817-825

مریم عرفانیان؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول