کلیدواژه‌ها = همگنی
توزیع تعرق و کمبود فشار بخار در گلخانه ی تجاری

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1191-1203

سید معین الدین رضوانی؛ حمید زارع ابیانه؛ محسن گودرزی


تحلیل فراوانی جریان‌های کمینه حوضه آبریز دز

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 660-673

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ غلامعلی پرهام؛ رسول میرعباسی نجف آبادی