تعداد مقالات: 640
2. برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 205-219

مه‌روز نورعلی؛ بیژن قهرمان


5. شبیه‌سازی و ارزیابی الگوی توزیع رطوبتی خاک در آبیاری زیرزمینی کوزه‌ای

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 233-241

آزاد آقایی؛ پیمان افراسیاب؛ مهدی کیخا؛ غلامعلی کیخا


6. چگونگی توزیع رطوبت در خاک اطراف قطره‌چکان‌های زیرسطحی در بافت‌های مختلف خاک

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 399-406

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی


7. طراحی شکل بهینه کول قنات با استفاده از روش اجزای محدود و الگوریتم جامعه پرندگان

دوره 9، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 561-570

احسان فلاحی؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن خطیبی نیا؛ حسین ابراهیمی


8. مدل‌سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 678-690

محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی


9. بررسی اثر افزودن کود بر ضریب گیاهی، رشد ریشه و اندام هوایی ذرت علوفه‌ای

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 842-853

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ حمیده نوری


10. اثر شستشو بر مسدود شدن قطره‌چکان‌ها ‌در شرایط استفاده از فاضلاب تصفیه شده شهر سنندج

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-11

آرزو گلزاری؛ پرویز فتحی؛ چنور عبدی


11. مدل کردن نیمرخ رطوبتی در آبیاری قطره‌ای زیرسطحی با استفاده از HYDRUS-2D

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 136-144

مژده خلیلی؛ مهدی اکبری؛ ابوطالب هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ فریبرز عباسی؛ علی کولائیان


12. بررسی روابط بین خشکسالی اقلیمی و متغیرهای خورشیدی در ایستگاه کرمانشاه

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 272-283

محمدحسین مبین؛ اعظم غلام‌نیا؛ رضا ابراهیمی


13. تأثیر آبیاری تکمیلی بر بهره‌وری آب گل گاوزبان اروپایی(Borago officinalis) در منطقه رشت

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 422-432

علیرضا سیف‌زاده؛ محمد‌رضا خالدیان؛ محسن زواره؛ پریسا شاهین رخسار


14. تحلیل فراوانی دبی اوج سیلاب‌ با پهنای باند متغیر و ثابت روش چگالی هسته‌ای مطالعه موردی: رودخانه دز

دوره 10، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 556-569

محمدعلی محمدجعفرشعرباف؛ سید سعید موسوی ندوشنی


15. برآورد ریسک خشکسالی در سیستم‌های منابع آب (مطالعه موردی: زیر حوضه زرینه‌رود)

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 707-713

مهدیه فرشادمهر؛ مهدی مفتاح هلقی؛ مهنوش مقدسی؛ خلیل قربانی؛ ابوطالب هزار جریبی


16. کاربرد پساب در آبیاری زراعت ذرت با استفاده از سیستم‌های آبیاری شیاری و قطره‌ای

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 423-429

حسین دهقانی سانیج؛ محمد ذونعمت کرمانی؛ رسول اسدی


17. مطالعه تأثیر ناحیه غیراشباع در مدل‌سازی آب زیرزمینی با استفاده از بسته UZF در نرم‌افزار MODFLOW-NWT (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 496-509

فرزانه نظریه؛ حسین انصاری؛ علی نقی ضیائی؛ کامران داوری؛ عزیزاله ایزدی


18. تهیه نقشه‌های نیاز آبی ذرت با مقایسه روش‌های زمین‌آماری و قطعی

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 708-721

محمد اسماعیل کمالی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


20. تاثیر شیب جانبی دیواره تبدیل همگرا بر روی پارامترهای هیدرولیکی امواج ضربه‌ای

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 1-12

فریناز شجاع طلاتپه؛ داود فرسادی‌زاده؛ علی حسین‌زاده دلیر؛ جواد بهمنش؛ محمدرضا نیک‌پور


22. مقایسه مدل‌سازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت‌های مختلف جانمایی سرریز

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 503-511

شهرام اسمعیل‏زاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس؛ فرزاد ارجمندکیا


23. تاثیر تنش‌های‌ کم‌آبیاری و شوری بر شاخص‌های فیزیولوژیک و عملکرد فلفل دلمه‌ گلخانه‌ای در سیستم‌ هوشمند آبیاری‌ قطره‌ای

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 322-334

محمد سالاریان؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ حسین انصاری


25. بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پل در کانال آب مرکب

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 763-774

محمد سعادت‌نیا؛ سعیدرضا خداشناس؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی