دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 50، خرداد و تیر 1394، صفحه 233-398 

مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی و ارزیابی الگوی توزیع رطوبتی خاک در آبیاری زیرزمینی کوزه‌ای

صفحه 233-241

آزاد آقایی؛ پیمان افراسیاب؛ مهدی کیخا؛ غلامعلی کیخا


شبیه‌سازی عددی رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی

صفحه 252-261

محسن قره‌شیخ‌بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین‌رخسار


ارزیابی فنی عملکرد سیستم‌های آبیاری قطره‌ای شبکه آبیاری سد ستارخان شهرستان اهر

صفحه 262-273

سوسن ولی اهری؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


ارزیابی کارایی مدل CERES-Rice در تخمین عملکرد و بهره‌وری آب برنح در مقیاس وسیع

صفحه 283-291

مجتبی رضایی؛ علی شاهنظری؛ محمود رائینی‌سرجاز؛ مجید وظیفه‌دوست


کاربرد الگوریتم فاخته در واسنجی پارامترهای هیدرودینامیکی آبخوان با استفاده از مدل ریاضی

صفحه 345-356

صادق صادقی طبس؛ ابوالفضل اکبرپور؛ محسن پوررضا بیلندی؛ سیده زهرا صمدی


مدیریت آب سدهای زیرزمینی بر پایه شبیه سازی عددی (مطالعه موردی : سد زیر زمینی راور کرمان)

صفحه 381-390

محمد محمد میرزایی؛ سعیدرضا خداشناس؛ محمد هادی داودی؛ کامران داوری


بررسی عملکردچهار نوع قطره‌چکان در شرایط بکارگیری آب شور

صفحه 391-398

مسعود ابراهیمی؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزار جریبی؛ موسی حسام