نویسنده = سیدرضا هاشمی
شبیه‌سازی حرکت آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از مدل هایدروس جهت تعیین عمق بهینه کارگذاری قطره‌چکان

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 94-103

شهلا مرادی کشکولی؛ سیدرضا هاشمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی


ارزیابی آسیب‏پذیری آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از مدل اصلاح شده NW-DRASTIC

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 75-82

معصومه آرزومند امیدی لنگرودی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سامان جوادی؛ سیدرضا هاشمی