نویسنده = حسین بابازاده
ارزیابی مکانی عملکرد و شاخص بهره‌وری آب باران در گندم دیم با استفاده از مدل AquaCrop-GIS (مطالعه موردی: استان کردستان)

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 465-477

غزاله ضیایی؛ حسین بابازاده؛ نیازعلی ابراهیمی پاک؛ آرش تافته؛ کامران افتخاری


تعیین الگوی کشت مطلوب با تاکید بر مصارف بهینه آب کشاورزی در دشت شهریار تهران

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 119-133

نیما صالحی شفا؛ حسین بابازاده؛ فیاض آقایاری؛ علی صارمی


برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از ANN و ANFIS در اقلیم نیمه‌خشک و خشک

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1412-1420

محدثه بیدآبادی؛ حسین بابازاده؛ جلال شیری؛ علی صارمی


اثر استفاده از پساب شهری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت مدیریت کم آبیاری (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 402-413

پدرام عباسی؛ حسین بابازاده؛ بهمن یارقلی؛ حسین باخدا


مطالعه تراوائی لوله‌های سفالی متخلخل تحت تأثیر کیفیت آب و بافت خاک در آبیاری زیرسطحی سفالی نقطه ای

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1487-1498

غزاله وفائی؛ حسین بابازاده؛ شهرام اشرفی؛ ابراهیم پذیرا


ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد خیار گلخانه‌ای تحت روش و سطوح مختلف آبیاری

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 817-828

عباس حاجی پور؛ حسین بابازاده؛ نجمه یزدانپناه؛ ابراهیم پذیرا


ارزیابی بیلان و بهره‌وری آب برنج تحت مدیریت‌های آبیاری و تراکم‌ کاشت با استفاده از مدل-های Ceres-Rice و ORYZA2000

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 165-176

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ ابراهیم امیری؛ حسین صدقی


اثر کم آبیاری و شوری بر میوه انار رقم شیشه کپ (مطالعه موردی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی)

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 499-507

مجتبی طاوسی؛ فریدون کاوه؛ امین علیزاده؛ حسین بابازاده؛ علی تهرانی‌فر


مدل‌سازی واکنش گیاه برنج رقم هاشمی به تغییرات شوری آب آبیاری در طول دوره رشد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 168-176

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ مجتبی رضائی؛ ابراهیم امیری


بهینه‌یابی ابعاد لوله‌های شبکه آبیاری تحت‌فشار شاخه‌ای با استفاده از الگوریتم زنبورعسل

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 616-626

آرش اسدی؛ حسین بابازاده؛ نوید قاجارنیا