نویسنده = محمد همتی
تجربیات ساخت مدل آزمایشگاهی تداخل آب شور و شیرین در آبخوان‌های ساحلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آبان 1402

هانیه جوادی؛ حجت احمدی؛ محمد همتی


بررسی آبشستگی موضعی پایین‌دست دریچه‌های کشویی موازی

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 937-949

بابک محمودی؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ سجاد احمد حمیدی


الگوی فرسایش و رسوب با وجود سرریزهای مستغرق در قوس 90 درجه

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 905-917

محسن صالح زاده؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ استفان لانزونی


بررسی عددی جریان ناشی از شکست سد با حمل رسوب بر روی بسترهای زنده با استفاده از Mike 3 Flow Model FM

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1038-1048

محمد همتی؛ مینا سودی؛ وحید ندرخانلو