نویسنده = امین علیزاده
مدلسازی تقاضای آب خانگی شهر مشهد بر اساس مدل رگرسیون فازی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 259-270

امین علیزاده؛ حسین انصاری؛ مجید فروزش


تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر کارایی مصرف آب و شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد گیاه دارویی حنا در شرایط کم‌آبیاری

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 260-274

علیرضا وحیدی؛ امین علیزاده؛ امین باقی زاده؛ حسین انصاری


کمی کردن تنش ناشی از فعالیت‌های انسانی بر منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز کرخه

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 13-24

بتول اشرف؛ امین علیزاده؛ محمد موسوی بایگی؛ محمد بنایان؛ مهدی جباری نوقابی؛ حسین دهقانی سانیج


تاثیر سطوح مختلف آبیاری و شوری بر شاخص‌های مورفولوژیک و کیفیت فلفل دلمه‌ با سیستم‌ هوشمند آبیاری‌ قطره‌ای

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1049-1063

محمد سالاریان؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ حسین انصاری