نویسنده = محمود رایینی
تعداد مقالات: 3
2. تخصیص منابع آب و شبیه‌سازی عملکرد محصولات در شبکه آبیاری و زهکشی تجن با رویکرد تلفیق دو مدل WOFOST و VENSIM

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1004-1017

سیده فاطمه هاشمی؛ علی شاهنظری؛ محمود رایینی؛ محمدرضا شهبازبگیان؛ یان فرانکلین


3. ارزیابی وضعیت منابع و مصارف آب با رویکرد حسابداری آب درحوضه آبریز رخ-نیشابور به کمک چارچوب WA+ در شرایط کمبود داده

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 379-392

سحر خزاعی؛ محمود رایینی؛ کامران داوری؛ مجتبی شفیعی