کلیدواژه‌ها = یکنواختی پخش
ارزیابی فنی عملکرد سیستم‌های آبیاری قطره‌ای شبکه آبیاری سد ستارخان شهرستان اهر

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 262-273

سوسن ولی اهری؛ امیر حسین ناظمی؛ علی اشرف صدرالدینی؛ ابوالفضل مجنونی هریس


بررسی عملکردچهار نوع قطره‌چکان در شرایط بکارگیری آب شور

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 391-398

مسعود ابراهیمی؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزار جریبی؛ موسی حسام


ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 413-422

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی