کلیدواژه‌ها = HYDRUS-2D
کاربرد مدلHydrus-2D در بررسی تغییرات رطوبت خاک زیر درختان پسته با سیستم قطره‌ای زیر‌سطحی

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1538-1549

حسین دهقانی سانیج؛ حمیدرضا حاجی آقا بزرگی؛ الهه کنعانی؛ غزل دهقانی سانیج


تخمین رطوبت خاک با تعیین ضرایب منحنی رطوبتی ون‌گنوختن در آبیاری قطره‌ای

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1121-1129

حمید زارع ابیانه؛ نرگس مهدوی مقدم؛ حسین باقری


شبیه‌سازی و ارزیابی الگوی توزیع رطوبتی خاک در آبیاری زیرزمینی کوزه‌ای

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 233-241

آزاد آقایی؛ پیمان افراسیاب؛ مهدی کیخا؛ غلامعلی کیخا