کلیدواژه‌ها = آبیاری موضعی
بررسی عملکرد، اجزاء عملکرد و بهره وری آب گندم در سه سامانه آبیاری سطحی، بارانی و قطره ای نواری

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 87-97

سیروس صفرزاده؛ مریم صارمی؛ امیر فرشید؛ منیر دهقانی


برآورد پیاز رطوبتی ناشی از آبیاری قطره‌ای سطحی با استفاده از مدل‌های عددی و تجربی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 321-330

زهرا اسکندری تادوانی؛ مهدی دلقندی؛ خلیل اژدری؛ حسین حسینی؛ وجیهه درستکار


ارزیابی سامانه‌های نوین آبیاری استان قم

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 736-749

خالد احمدآلی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ نازگل حسینی‌پژوه