کلیدواژه‌ها = تابع تولید
برآورد عملکرد پتانسیل و تأثیر شاخص رضایتمندی نیاز آبی بر عملکرد منطقه‌ای گندم دیم (مطالعه موردی: شرق حوضه دریاچه ارومیه)

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 905-915

معین هادی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ علی اشرف صدرالدینی؛ جلال شیری


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کینوا تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 237-246

صابر جمالی؛ محمدجواد امیری؛ زهره دشتبانی


ارزش‌گذاری اقتصادی و بهره‌وری آب دو محصول گندم و جو در استان همدان

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 308-318

علی قدمی فیروزآبادی؛ موسی سگی؛ علیرضا سلیمی


برنامه‌ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از مدل واسنجی‌شده آکواکراپ

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 357-370

سید کیومرث پژوهیده؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


بهینه‌سازی مصرف آب در مدیریت کم آبیاری در شرایط وقوع بارش در استان مازندران

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1315-1327

محمد اسماعیل کمالی؛ حسین انصاری


بررسی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در ارقام بادام‌زمینی تحت مدیریت آبیاری کامل و کم آبیاری در استان گیلان

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1092-1103

محمد رضا حدادی؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری؛ سید مصطفی صادقی؛ ناصر محمدیان روشن


اثر آبیاری جویچه‌ای یک در میان بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب در مراحل مختلف رشد گیاه کینوا

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 414-427

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ بهناز هادی؛ عباس صفری زاه ثانی


ارزیابی اقتصادی مدیریت کم آبیاری- مطالعه موردی: باغ پرتقال

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 75-86

محمد اسماعیل کمالی؛ حسین انصاری


تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص‌های تولید پنبه رقم‌های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 301-309

علی شهیدی؛ فرشته بهرامی؛ محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی


بهره‌وری عوامل تولید محصول سیر در دو سامانه آبیاری بارانی و سطحی در استان همدان

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 845-854

سید محسن سیدان؛ علی قدمی فیروزآبادی


بررسی بهره‌وری فیزیکی مصرف آب کشاورزی در استان‌های منتخب ایران (مطالعه موردی: محصول گندم)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1511-1518

مهدی بهرامی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی؛ محمد علی اسعدی


مدل‌سازی واکنش گیاه برنج رقم هاشمی به تغییرات شوری آب آبیاری در طول دوره رشد

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 168-176

حسن ابراهیمی راد؛ حسین بابازاده؛ مجتبی رضائی؛ ابراهیم امیری


تعیین عمق‌های آستانه‌‌ای آب آبیاری برای تولید مرکبات در مناطق مرطوب ایران

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 918-926

هرمز عبادی؛ محمود رائینی سرجاز؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی


تأثیر تنش آبی با استفاده از آبیاری بارانی به روش تک‌شاخه‌ای بر عملکرد سویا

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 757-765

ابوطالب هزارجریبی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ قربان قربانی نصرآباد؛ حسین جهانتیغ


تعیین عمق بهینه آبیاری برای محصول گندم و گوجه فرنگی به‌کمک مدل Aquacrop (مطالعه موردی مشهد)

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 86-95

حسین انصاری؛ محمد سالاریان؛ عاطفه تکرلی؛ منصوره بایرام