کلیدواژه‌ها = بارش
ارزیابی محصول ماهواره‎ای CHIRPS در بررسی روند تغییر بارش‎های جنوب شرق ایران

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 670-684

آمنه میان‌آبادی؛ خسرو سالاری؛ یاور پورمحمد


بررسی تغییرات سیگنال‌های کمبود منابع آب در حوضه دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 918-929

محمد ناظری تهرودی؛ یوسف رمضانی؛ کارلو دی میکله؛ رسول میرعباسی


اثر تغییراقلیم برشدت و فراوانی خشکسالی در خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 482-497

مختار صالحی طبس؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ غلامرضا زمانی؛ مهدی امیرآبادی زاده


ارزیابی آماری داده‌های بارش GPCC، GPCP، CMAP و NCEP-NCAR با داده‌های مشاهده‌ای در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1896

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی


ارزیابی اجزای بیلان آب حاصل از مدل سطح زمین GLDAS-2 و GLDAS-2.1در استان قزوین

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 462-474

زهره فرجی؛ عباس کاویانی


بررسی داده های واداشت هواشناسی GLDAS1 و تصحیح انحراف داده های بارش برای کاربست در مدل های سطح خشکی )مطالعه موردی: حوضه نیشابور(

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1327-1336

سمیرا میرشفیعی؛ حسین انصاری؛ کامران داوری؛ علی نقی ضیایی


ارزیابی روند خشک‌سالی در استان فارس با استفاده از شاخص شدت خشک‌سالی پالمر

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 947-959

شیدا دهقان؛ نسرین سیاری؛ بهرام بختیاری


تأثیر آبیاری تکمیلی گندم دیم بر شاخص رضایت‌مندی نیاز آبی در اقلیم نیمه‌خشک دشت تبریز

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1143-1151

وحید مونس خواه؛ ابوالفضل مجنونی هریس


بررسی روند تغییرات بارش و دمای شمال‌غرب کشور در نیم قرن اخیر

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 797-809

علیرضا امیررضائیه؛ جهانگیر پرهمت؛ فرشاد احمدی


برآورد متوسط بارش سالانه استان خراسان رضوی با استفاده از مختصات مکانی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 205-219

مه‌روز نورعلی؛ بیژن قهرمان