کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
بررسی تاثیر پروفیل طولی سرریز پلکانی بر استهلاک انرژی جریان

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 248-259

فرشته ترومیده؛ رامین فضل اولی؛ علیرضا عمادی؛ محمد میرناصری


معرفی مدل توسعه یافته KDW-VG و بررسی کارایی آن در شبیه‌سازی عددی جریان ترجیحی آب در خاک

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 960-972

مصطفی مرادزاده؛ هادی معاضد؛ سعید برومند نسب؛ محمد رضا خالدیان


بررسی آزمایشگاهی تأثیر شکل تیغه‌های ضد گرداب بر راندمان تخلیه‌ی سرریزهای نیلوفری

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 741-749

ابراهیم نوحانی؛ رضا جمالی امام قیس


بررسی کاهش نیترات زه‌آب کشاورزی توسط زئولیت اصلاح شده در آزمایش‌های ناپیوسته و پویا

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 766-773

مهرناز مسلمی کوچصفهانی؛ مریم نوابیان؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ مجید وظیفه دوست