کلیدواژه‌ها = آبشستگی
الگوی فرسایش و رسوب با وجود سرریزهای مستغرق در قوس 90 درجه

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 905-917

محسن صالح زاده؛ محمد همتی؛ مهدی یاسی؛ استفان لانزونی


شبیه سازی عددی اثر زاویه دریچه کشویی بر جریان و اندرکنش آن با بستر فرسایش پذیر پایین دست

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 559-569

شهاب نیر؛ مهران خیرخواهان؛ خسرو حسینی


بررسی مشخصات هندسی شکاف در آبشکن برپایداری سنگ چین درقوس رودخانه

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 627-637

اردشیر منجزی؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حسین پورمحمدی؛ محمد حیدرنژاد


بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پل در کانال آب مرکب

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 763-774

محمد سعادت‌نیا؛ سعیدرضا خداشناس؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


تخمین میزان عمق آبشستگی پایه پل با استفاده از سیستم استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی بهینه-سازی شده با الگوریتم‌ رقابت استعماری

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 872-884

امین جعفری باویل علیایی؛ یوسف حسن زاده؛ محمد تقی اعلمی؛ نازیلا کاردان


اثر آستانه بر کاهش آبشستگی اطراف پایه پل در شرایط جریان سیلابی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 69-79

حسینعلی عرب؛ کاظم اسماعیلی؛ علی اصغر بهشتی؛ محمدرضا اکبرزاده


تأثیر زاویه برخورد جریان و ارتفاع قرارگیری صفحه مستغرق محدب-تخت بر کاهش آبشستگی پایه پل

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 444-453

لیلا پرچمی؛ سیدامین اصغری پری؛ محمود شفاعی بجستان