کلیدواژه‌ها = مدل آزمایشگاهی
تاثیر میدان مغناطیسی بر الگوی توزیع آب شور تحت زمان در آبیاری قطره ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

میلاد سعیدی عباس آباد؛ سودابه گلستانی کرمانی؛ مهدی مهیجی نصر آبادی؛ محمد ذونعمت کرمانی


بررسی آزمایشگاهی جریان در سازه ترکیبی سرریز کنگره‌ای ذوزنقه‌ای تک سیکل- دریچه

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 62-74

بهزاد خلیلی؛ اکرم عباسپور؛ داوود فرسادیزاده؛ جواد پارسا


تأثیر شکل‌های مختلف آبشکن‌‌ منفرد بر آبشستگی تکیه‌گاه پل در کانال مرکب

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 211-222

صمد امامقلی زاده؛ امین ناظری؛ خلیل اژدری


بررسی تأثیر غلظت آلودگی بر ضرایب پراکندگی طولی و عرضی محیط متخلخل اشباع

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1257-1269

زهرا مردانی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


مطالعه آزمایشگاهی مساله زهکشی در آبخوان‌های ریزدانه با اثر تغذیه جریان سطحی

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1167-1181

صادق نادری؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل


مدل‌سازی آزمایشگاهی وضعیت زهکشی جریان در آبخوان‌های ماسه‌ای و ارزیابی روابط تحلیلی موجود

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1486-1499

صادق نادری؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل


بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پل در کانال آب مرکب

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 763-774

محمد سعادت‌نیا؛ سعیدرضا خداشناس؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


مقایسه مدل‌سازی عددی و آزمایشگاهی در تخمین ضریب دبی سرریز زیگزاگی: بررسی حالت‌های مختلف جانمایی سرریز

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 503-511

شهرام اسمعیل‏زاده؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس؛ فرزاد ارجمندکیا


بررسی آزمایشگاهی اثر کاهش عمق نصب زهکش بر بهبود شوری زهاب و مقایسه نتایج با ستاده‌های SEEP/W

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 187-196

عباس ستوده نیا؛ فهیمه رضی؛ پیمان دانش کار آراسته