کلیدواژه‌ها = آبیاری بارانی
تابع مصرف آب - عملکرد ارقام میان‌رس و زودرس ذرت دانه‌ای (ارقام 500 و 302) در روش آبیاری بارانی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1519-1528

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ قاسم زارعی؛ سالومه سپهری صادقیان


باز طراحی شبکه آبیاری تحت‌فشار دشت فتحعلی مغان به ‌روش گروه‌بندی ارتفاعی اراضی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 545-555

عاطفه صفایی؛ حمید زارع ابیانه؛ سیدحسین فرشی


ارزیابی سامانه‌های نوین آبیاری استان قم

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 736-749

خالد احمدآلی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ نازگل حسینی‌پژوه


ارزیابی تلفات تبخیر و بادبردگی در سیستم آبیاری بارانی شبانه و روزانه

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 128-135

بختیار کریمی؛ آمانج محمدی نسب؛ چنور عبدی


بررسی راندمان آبیاری در مزراع استان گلستان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 336-343

موسی حسام؛ علیرضا کیانی


پهنه بندی اراضی با قابلیت اجرای آبیاری بارانی با استفاده از روش (AHP) در استان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 162-170

راضیه رمزی؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی