کلیدواژه‌ها = آنالیز حساسیت
آنالیز حساسیت و بررسی تغییر نوع سیستم آبیاری بر آبخوان دشت قزوین با استفاده از نرم افزار GMS

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1182-1195

مهنوش جناب؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ پیمان دانشکار


ارزیابی کیفی آبخوان ساحلی دشت ارومیه با استفاده از روش آسیب‌پذیری GALDIT اصلاح شده

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 55-67

مهدی ماجدی اصل؛ هیدی محمودپور؛ سینا صادق فام؛ ابراهیم ابراهیم پور


برآورد سرعت نفوذ نهایی آب در خاک و پارامترهای معادلات نفوذ به روش شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1803-1814

ندا ستار فیض آبادی؛ علی عباسپور؛ وجیهه درستکار؛ روزبه موذن زاده؛ محمدهادی موحدنژاد


آنالیز حساسیت مدل Qual2kw در مدل‌سازی پارامترهای کیفی سفیدرود

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1233-1245

مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی