کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی
تعیین بهره وری مصرف آب در ذرت دانه‌ای(SC 706)با استفاده از مدل AquaCrop در استان کرمانشاه

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 234-244

میثم پالاش؛ علی بافکار؛ بهمن فرهادی


کاربرد مدل تراز انرژی برای پیش‌بینی تعرق و شرایط خرد اقلیم داخل گلخانه با استفاده از داده‌های هواشناسی

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2060-2074

سید معین الدین رضوانی؛ حمید زارع ابیانه؛ محسن گودرزی


ارزیابی تاثیر سناریوهای الگوی کشت و توسعه روش‌های آبیاری تحت فشار بر سطح آب‌ زیرزمینی دشت مهران با استفاده از روش پویایی سیستم

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1164-1173

عبدالرحیم هوشمند؛ حمزه علی علیزاده؛ زهرا ایزدپناه؛ ابراهیم درویشی


بررسی عددی جریان ناشی از شکست سد با حمل رسوب بر روی بسترهای زنده با استفاده از Mike 3 Flow Model FM

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1038-1048

محمد همتی؛ مینا سودی؛ وحید ندرخانلو


مقایسه توزیع رطوبتی خاک در آبیاری کوزه‌ای تحت فشارهای منفی و آبیاری قطره‌ای

دوره 11، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1064-1075

بهنام حبیب‌زاده آذر؛ کامران زینال‌زاده؛ سینا بشارت


شبیه سازی مشخصه‌های سیل رودخانه آجی چای با استفاده از یک ساختار چند متغیره

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 471-483

مریم شفائی؛ احمد فاخری‌فرد؛ یعقوب دین‌پژوه؛ رسول میرعباسی نجف‌آبادی


شبیه‌سازی اثرات تنش آبی و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 73-82

امیر سالاری؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مهدی بهرامی


شبیه‌سازی و ارزیابی الگوی توزیع رطوبتی خاک در آبیاری زیرزمینی کوزه‌ای

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 233-241

آزاد آقایی؛ پیمان افراسیاب؛ مهدی کیخا؛ غلامعلی کیخا


شبیه‌سازی عددی رطوبت خاک در آبیاری قطره‌ای نواری زیرسطحی

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 252-261

محسن قره‌شیخ‌بیات؛ محمدرضا خالدیان؛ محمدحسن بیگلویی؛ پریسا شاهین‌رخسار


کاربرد مدل‌های SIRMOD و HYDRUS-3D برای شبیه‌سازی کامل فرایند آبیاری جویچه‌ای

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 443-452

سعید نورآبادی؛ سیدعلی اشرف صدرالدینی؛ امیرحسین ناظمی؛ رضا دلیر حسن‌نیا