ارزیابی پایداری محیط‌زیست با بررسی عملکرد تصفیه‌خانه شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی- مهندسی کبودراهنگ، دانشگاه بوعلی-سینا، همدان

2 دکتری تخصصی (PhD) علوم و مهندسی آب، دانشگاه ارومیه، ارومیه

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

بکارگیری غیرتجاری و صلح‌آمیز از فناوری‌های بین‌المللی معتبر و پیشرفته سازگار با سلامت انسان و محیط‌زیست، در تصفیه کامل و علمی آلودگی‌های سمی تحمیل‌شده به منابع آب سالم، در جهت استفاده بهینه از نعمات بینهایت و بی‌نظیر خالق مطلق جهان و رفع مشکلات خودساخته بشر دارای اهمیت ویژه است. بدین‌منظور در پژوهش حاضر، به بررسی توصیفی- مقطعی عملکرد تصفیه‌خانه فاضلاب همدان که با سیستم تصفیه لجن فعال کار می‌کند، در بازه زمانی آذر تا انتهای بهمن‌ 1397پرداخته شد. در ارزیابی تصفیه‌خانه مذکور، پنج پارامتر کیفی پساب ورودی و خروجی، در دو نوبت از روز و بطورکلی شش‌ مرتبه در هر ماه اندازه‌گیری شدند. سپس، ضمن تحلیل نتایج توسط نرم‌افزار SPSS، گراف‌های پارامترهای مذکور با نرم‌افزار Excel ترسیم گردیدند. نتایج تحقیق حاضر به‌ترتیب بیانگر کاهش نسبی 96/27، 94/20، 96/11، 94/23 و 7/16 درصدی پارامترهای TSS، COD، BOD، NTU و pH بود. در نتیجه، پساب تصفیه‌شده به دلیل خاصیت اسیدی بسیارکم، می‌تواند در صنعت نیروگاه‌های برقی استفاده گردد. همچنین، علی‌رغم ظاهر مجاز استفاده کوتاه‌مدت از پساب آلوده تصفیه‌خانه در کشاورزی-محیط‌زیست، به‌جهت حساسیت غیرقابل ریسک و صدمات روزافزون فاجعه‌بار وجبران‌ناپذیر سرطان‌زابودن تصفیه ناقص پساب-فاضلاب، اعتبارسنجی بیشتر بین‌المللی کاربرد آنها بسیار ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Sustainability Assessment by Investigating the Performance of urban Water Treatment Plant

نویسندگان [English]

  • Morteza Shokri 1
  • Sayyed Hadi Abtahi 2
  • mohamad etemadi 3
1 Assistant Professor, Department. of Civil Engineering., Bu–Ali Sina University, Kabodarahang Engineering Faculty, Hamadan
2 Ph.D. of Water Sciences and Engineering, Urmia University, Urmia
3 M.Sc Student, Civil Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran
چکیده [English]

Non-commercial and peaceful application of valid and advanced international technologies compatible with human and environmental health, for the complete and scientific treatment of toxic contaminants imposed on clean water resources, for optimal use of the ultimate blessings of the absolute Creator (GOD) of the world, and the elimination of human self-made problems has a particular importance. For this purpose, in the present study, a descriptive and cross-sectional study was performed on the Hamadan wastewater treatment plant operating with an activated sludge treatment system from December to February 2018-2019. In the evaluation of the treatment plant, five quality parameters of inlet and outlet wastewater were measured twice a day and in total six times per month. Then, while analyzing the results by SPSS software, graphs of these parameters were plotted with Excel software. The results showed a relative decrease of 96.27%, 20.20%, 96.11%, 94.23% and 7.16% of TSS, COD, BOD, NTU and pH parameters, respectively. As a result, the treated wastewater, due to its very low acidic properties, can be used in the electric power industry. Also, despite the permissible short-term use of contaminated wastewater in agriculture and the environment, further international validation of their application is essential for the sensitivity of the risk to the increasingly catastrophic and irreparable carcinogenicity of incomplete wastewater treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Health
  • Environmental Sustainability
  • Complete Scientific Purification
  • Qualitative Parameters
آقاجانی‌نژاد، م .1391. بهینه‌سازی غلظت MLSS در تصفیه فاضلاب صنایع با استفاده از سیستم برگشت خودبخودی لجن، در فرآیند لجن فعال (مطالعه موردی تصفیه‌خانه فاضلاب مرکزی شهرک صنعتی آمل). پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم پایه. دانشگاه آزاد اسلامی- ‌واحد شاهرود.
باقری اردبیلیان، پ.، صادقی، ه.، نبئی، ا. و باقری اردبیلیان، م. 1389. ارزیابی کارآیی تصفیه­خانه فاضلاب: مطالعه موردی شهر زنجان در سال 1387. مجله سلامت و بهداشت اردبیل. 1(3): 67-75.
ببران، ص.، و هنربخش، ن. 1387. بحران وضعیت آب در جهان و ایران. راهبرد. 48(1): 193-212.
ترابیان، ع. و مطلبی، م. 2003. طرح مدیریتی استفاده مجدد از پساب تصفیه‌شده (مطالعه موردی: شهرک اکباتان). محیط‌شناسی, 29-32.
حسین‌لو، ر. و تائبی، ا. 1387. بررسی اثر مواد افزوده طبیعی روی شاخص حجمی لجن در سیستم لجن فعال تصفیه فاضلاب. چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه تهران. تهران.
حسینی، م. 1381. دفع فاضلاب در اجتماعات کوچک. موسسه فرهنگی انتشاراتی شاهد و ایثارگران. دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
حسینی، م.، بابالو، ع. و وفادار افشار، م. 1383. بررسی کارآیی لاگون به کمک هواده مکانیکی در کاهش میزان نیاز بیوشیمیایی اکسیژن (BOD5)، نیاز شیمیایی اکسیژن (COD) و اجسام جامد معلق (TSS) در تصفیه خانه فاضلاب شهر خوی. مجله پزشکی ارومیه، 14(3): 158-166.
دهقانی، ف.، کریمی جشنی، ا. و مینوسپهر، م. ۱۳۹۱. ارزیابی کارآیی تصفیه‌خانه فاضلاب شیراز. همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب. دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته. کرمان.
راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد. 1394. دفتر استانداردها و طرحها و آبفا، استاندارد 409.
رفعت متولی، ف.، دانش، ش. و رجبی مشهدی، ح. 2014. استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد).هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست. تهران.
رمضانی گورابی، ب.، رجبی، ر. 1393. ارزیابی آسیب پذیری زیست محیطی گردشگری سواحل بندرانزلی با استفاده از مدل SWOT. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. (16)، 175-287.
رنگ­زن، ن.، پاینده، خ. و لندی، ا. 1385. بررسی کیفیت پساب بر انباشت عناصر سنگین در دو گیاه سورگوم و شبدر. همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج.
زارع ابیانه، ح.، بیات ورکشی، م. و بیات ورکشی، ج. 1391. کاربرد شبکة عصبی مصنوعی در ارزیابی تصفیه‌خانه فاضلاب اکباتان. مجله محیط­شناسی. 38(3): 85-98.
شکری، س.، ندیری، ع. و اصغری مقدم، ا. 1393. بررسی کارایی تصفیه‌خانه فاضلاب تبریز با استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی. مجله محیط شناسی.40(4): 827-844.
ندافی، ک.، واعظی، ف.، فرزادکیا، م. و کیمیایی طلب، ع. 1384. بررسی عملکرد لاگون‌های هوادهی در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بوعلی همدان. مجله آب و فاضلاب. 16(2): 47-53.
نوری، ج.، نبی زاده، ر.، یونسیان، م. و نوروزی، ح. 1384. ارزیابی اثرات زیست محیطی تصفیه خانه فاضلاب همدان. هشتمین همایش ملی بهداشت محیط. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران.
میران­زاده، م.، بابامیر، ش. 1382. بررسی کارآیی تصفیه­خانه فاضلاب شهرک اکباتان تهران طی سال­های 80-1379. مجله علمی پژوهشی فیض. 7(1): 40-47.
Arden, E. and Lockett, W.T. 1915. The Oxidation of Sewage without the Aid of Filters. Journal of the Society of Chemical Industry, 827-943.
Cheremisinoff, P. N. 2019. Handbook of water and wastewater treatment technology. Routledge.
Di Biase, A., Kowalski, M. S., Devlin, T. R. and Oleszkiewicz, J. A. 2019. Moving bed biofilm reactor technology in municipal wastewater treatment: A review. Journal of environmental management, 247, 849-866.
Falcone, A., Pucci, L., Guadagnuolo, S., De Rosa, R., Giuliani, A., d’Antoni, B. and Carotenuto, M. 2017. Analysis and Optimization of Energy Consumption in Relation to GHG Management: The Case Study of Medio Sarno Wastewater Treatment Plant. Frontiers International Conference on Wastewater Treatment and Modelling.
Mattheus F. A. and Goosen, W. H. S. 2000. Water Management, Purification & Conservation in Arid Climates: Water management.
Metcalf, W. and Eddy, C. 2003. Wastewater Engineering. 4th. in: McGraw-Hill Inc, New York.
Sharifi-Yazdi, M., Azimi, C. and Khalili, M. 2001. Study of the biological treatment of industrial waste water by the activated sludge unit. Iranian Journal of Public Health, 30(3-4): 87-90.
APHA/AWWA LWPCE. 2005. Standard methods for the examination of water and and wastewater .20th Eddition.
Vidal, R. and Moraes, J. 2019. Removal of organic pollutants from wastewater using chitosan: a literature review. International journal of environmental science and technology, 16(3): 1741-1754.