مقایسه عملکرد دو نوع پوشش طبیعی و مصنوعی در کاهش تبخیر از مخازن آبی: مطالعه موردی (منطقه جیرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

2 گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

چکیده

امروزه نرخ بالای تبخیر از سطوح آبی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مدیریت منابع آب کشور به خصوص در مناطق گرم و خشک با آن روبرو است. شهرستان جیرفت یکی از این مناطق است که نرخ تبخیر در آن به پنج الی شش برابر متوسط جهانی می‌رسد. این منطقه یکی از قطب‌های مهم کشاورزی در کشور محسوب می‌شود و تعداد زیادی استخر ذخیره آب برای اهداف کشاورزی در آن وجود دارد که هر ساله به دلیل تابش زیاد آفتاب، بالا بودن درجه حرارت، طولانی بودن ساعات آفتابی و وزش بادهای نسبتاً تند، حجم زیادی از آن‌ در اثر تبخیر به هدر می‌رود. در پژوهش حاضر اثر دو نوع پوشش مصنوعی (پلی استایرن گرانولار) و طبیعی (برگ درخت سپستان) بر روی شدت تبخیر از سطوح آبی این منطقه (موقعیت مطالعه: مزرعه تحقیقاتی دانشگاه جیرفت) به صورت میدانی در ایام گرم سال (25 خرداد تا 25 تیر) مورد بررسی قرار گرفته است. تأثیر هر کدام از این پوشش‌ها در پنج تراکم 10، 25، 50، 75 و 100 درصد و سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت و نتایج آن با آزمایش شاهد (بدون پوشش) مقایسه گردید. نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها و تحلیل آماری با آزمون حداقل اختلاف معنی‌دار (LSD) نشان داد که هر دو نوع پوشش در همه تراکم‌ها تأثیر معنی‌داری بر کاهش تبخیر داشته‌اند. مقایسه میزان تبخیر روزانه از تیمارهای دارای پوشش در مقایسه با تیمار شاهد (بدون پوشش) نشان داد که پوشش مصنوعی در مقایسه با پوشش طبیعی در کاهش تبخیر عملکرد بهتری داشته است. نتایج میزان تبخیر ماهانه نشان داد که پوشش مصنوعی و طبیعی در تراکم 100 درصد، به ترتیب سبب کاهش تبخیر به میزان 29% و 24% در مقایسه با آزمایش شاهد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance Comparison of Two Types of Natural and Artificial Covers in Reducing Evaporation from Water Reservoirs: A Case Study (Jiroft)

نویسندگان [English]

  • Mohamad Reza Madadi 1
  • Shapoor Kouhestani 1
  • Mohammad Jadavi 2
  • Mohammad Zakariayi 2
1 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran.
2 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran.
چکیده [English]

The high rate of evaporation from water surfaces, especially in hot and dry areas, is one of the most important challenges which the water resources managers are facing with. Jiroft is one of these areas where the evaporation rate reaches five to six times the global average. This region is one of the most important agricultural hubs in the country and has a large number of water storage pools for agricultural purposes, which a large volume of water are wasted annually due to the evaporation induced by high sunlight, high temperatures, long hours of sunshine and relatively strong winds. In the present study, the effect of two types of artificial (granular polystyrene) and natural (Cordia myxa leaves) cover on the intensity of evaporation from the water surfaces of this region (study location: Jiroft University’s research farm) in the hottest days of the year (May 15 Until June 15). The effect of each of these covers on the five densities of 10, 25, 50, 75 and 100% and three replications was investigated and the results were compared with the reference (without cover) test. The results of comparing the means and statistical analysis with the least significant difference (LSD) test showed that both types of covers in all densities had a significant effect on the reduction of evaporation. Comparison of the daily evaporation rate of covered treatments compared to reference test showed that artificial covers performed better than the natural covers in reducing the evaporation. The results of monthly evaporation showed that artificial and natural covers at 100% density, reduced evaporation by 29% and 24%, respectively, compared to the reference test.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Jiroft
  • Evaporation Rate
  • Physical Cover
  • Field Study
  • Replication-Treatment
 افخمی، ح.، ملکی نژاد، ح. و اسماعیل­زاده، ع. ۱۳۹۶. طراحی پوشش شناور یونورینگ با استفاده از لاستیک­های فرسوده جهت کاهش تبخیر از منابع روباز آبی. مجله تحقیقات منابع آب ایران. ۱۳(۳): ۲۱۴-۲۱۹.
افخمی، ح.، ملکی نژاد، ح. و اسماعیل­زاده، ع. 1398. طراحی و ارزیابی پوشش شناور یورتالات در کاهش تبخیر از منابع آبی مجتمع مس سرچشمه. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز. ۱۱(۲): ۵۳۷-۵۵۰.
افخمی، ح.، ملکی نژاد، ح.، شهیدی، ح. و اسماعیل­زاده، ع. ۱۳۹۸. حفاظت از منابع روباز آبی و پساب ها با استفاده از ترکیب رزین پلی ونیل بوتیرال و الکل­های چرب. فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری. ۴۲(۲): ۷۵-۸۸.
افخمی، ح.، اختصاصی، م.ر. و اسماعیل­زاده، ع. ۱۳۹۸. بررسی عملکرد پوشش شناور یونوبتن در کاهش میزان تبخیر از منابع آب روباز. مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران. ۱۳(۴۴): ۴۸-51.
افخمی، ح.، ملکی نژاد، ح. و اسماعیل­زاده، ع. ۱۳۹۷. تاثیر توپ­های شناور برکاهش میزان تبخیر از منابع آبی روباز (مطالعه موردی: سد رسوبگیر معدن مس سرچشمه). نشریه خشک بوم. ۸(۱): ۵۹-۷۳.
اکبرزاده، پ.، امین‌زاده، م. و رضازاده، الف. 1399. مدل‌سازی و بررسی آزمایشگاهی کاهش تبخیر سطحی آب توسط پوشش‌های شناور با حضور جریان سطحی. نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر. 52(7):171-180.
پیری، م.، حسام، م.، دهقانی، ا.ا. و مفتاح هلقی، م. 1390. مطالعه آزمایشگاهی تاثیر استفاده از روش­های فیزیکی و شیمیایی بر کاهش تبخیر از سطح آب. نشریه پژوهش­های حفاظت آب و خاک. ۱۷(۴): ۱۴۱-154.
سلطانی، ز.، خانی، ع.، مهانپور، ک. و مرجانی، الف. 1398. کاهش تبخیر سطحی آب‌های ساکن به‌وسیله پوشش زنده و غیر زنده گیاه عدسک آبی. مجله آب و فاضلاب. در حال چاپ، DOI: 10.22093/wwj.2019.169339.2834.
صالحی طرخورانی، س.، نیک سخن، م.ح. و اردستانی، م. 1397. تخمین اثرات استفاده از پوشش پلی اتیلنی متخلخل سیاه در مخازن سدها بر میزان تبخیر. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. ۴۹(5): ۱۰۱۷-۱۰۲۹.
مظاهری، الف. و عابدی کوپایی، ج. ۱۳۹۷. کاهش تبخیر از مخازن ذخیره آب با استفاده از پوشش­های شناور در اصفهان. مجله تحقیقات آب و خاک ایران. ۴۹(۳): ۵۹۷-۶۰۵.
وصالی ناصح، م.ر. و شهیدی، ک. 1398. مقایسه آزمایشگاهی روش توپ سایه و الکل­های سنگین در کاهش تبخیر از سطح آب. علوم و مهندسی آب و فاضلاب. 4(3): 35-41.
Alam, S. and Shaikh, A.A. 2013. Use of palm fronds as shaded cover for evaporation reduction to improve water storage efficiency. Journal of King Saud University-Engineering Sciences. 25(1): 55-58.
Al-Hassoun, S.A., AlShaikh, A.A., AlRehaili, A.M. and Misbahuddin, M. 2011. Effectiveness of using palm fronds in reducing water evaporation. Canadian Journal of Civil Engineering. 38(10): 1170-1174.
Al-Hassoun, S.A., Mohammed, T.A., and Nurdin, J. 2009. Evaporation reduction from impounding reservoirs in arid areas using palm leaves. Journal of Engineering and Applied Sciences. 4(1):247–250.
Alvarez, V.M., Baille, A., Martínez, J.M., and Real, M.G. 2006. Effect of black polyethylene shade covers on the evaporation rate of agricultural reservoirs. Spanish Journal of Agricultural Research. 4(4): 280-288.
Assouline, S., Narkis, K. and Or, D. 2011. Evaporation suppression from water reservoirs: Efficiency considerations of partial covers. Water Resources Research, 47(7):1-8.
Brink, G.N., Symes, T.W. and Hancock, N.H. 2011. Development of a smart monolayer application system for reducing evaporation from farm dams: Introductory paper. Australian Journal of Multi-disciplinary Engineering. 8(2): 121-130.
Burston, I.A. 2002. Conservation of water from open storages by minimising evaporation. PhD Thesis. RMIT University. 283 pages.
Burston, I.A. and Akbarzadeh, A. 1995. Fresh water storage–evaporation research. Reducing Loss from Evaporation: Report to the Cotton Research and Development Corporation. Sainty and Associates. 68 pages.
Craig, I., Green, A., Scobie, M. and Schmidt, E. 2005. Controlling Evaporation Loss from Water Storages. National Centre for Engineering in Agriculture Publication 1000580/1, USQ, Toowoomba.
Elsebaie, I.H., Fouli, H. and Amin, M. 2017. Evaporation reduction from open water tanks using palm-frond covers: Effects of tank shape and coverage pattern. KSCE Journal of Civil Engineering. 21(7): 2977-2983.
Elvira, G.B., Baille, A., Martin‐Gorriz, B., Maestre‐Valero, J.F. and Martínez‐Alvarez, V. 2011. Energy balance and evaporation loss of an irrigation reservoir equipped with a suspended cover in a semiarid climate (south‐eastern Spain). Hydrological Processes. 25(11): 1694-1703.
Elvira, G.B., Martínez-Alvarez, V., Pittaway, P., Brink, G., and Martín-Gorriz, B. 2013. Impact of micrometeorological conditions on the efficiency of artificial monolayers in reducing evaporation. Water Resources Management. 27(7): 2251-2266.
Finn, N. and Barnes, S. 2007. The benefits of shade-cloth covers for potable water storages. CSIRO Textile and Fibre Technology. DOI: https://doi.org/10.4225/08/58600b0c8af58.
Hassan, M.M., Peirson, W.L., Neyland, B.M. and Fiddis, N.M. 2015. Evaporation mitigation using floating modular devices. Journal of Hydrology. 530: 742-750.
Helfer, F., Lemckert, C. and Zhang, H. 2011. Assessing the effectiveness of air-bubble plume aeration in reducing evaporation from farm dams in Australia using modelling. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 145. 485-496.
Helfer, F., Zhang, H. and Lemckert, C. 2010. Evaporation reduction by windbreaks: Overview, modelling and efficiency. Urban Water Security Research Alliance. Technical Report No. 16.
Howard E. and Schmidt E. 2008. The effectiveness of Nylex AquaCap Floating Module Technology at the Rio Tinto Northparkes Mine. The National Centre for Engineering in Agriculture. Toowoomba, Australia: University of Southern Queensland.
Jiang, H., Tang, K. and He, X. 2015. Experimental studies on reduction of evaporation from plain reservoirs in drought areas by benzene board covering technology. Journal of Coastal Research. 73(sp1): 177-183.
Mozafari, A., Mansouri, B., and Chini, S.F. 2019. Effect of Wind Flow and Solar Radiation on Functionality of Water Evaporation Suppression Monolayers. Water Resources Management. 33(10): 3513-3522.
Saggaï, S. and Bachi, O.E.K. 2018. Evaporation reduction from water reservoirs in arid lands using monolayers: Algerian experience. Water Resources. 45(2): 280-288.
Santafé, M.R., Gisbert, P.S.F., Romero, F.J., Soler, J.B.T., Gozálvez, J.J.F. and Gisbert, C.M.F. 2014. Implementation of a photovoltaic floating cover for irrigation reservoirs. Journal of Cleaner Production. 66: 568-570.