دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 82، مهر و آبان 1399، صفحه 1107-1498 
تعادل‌بخشی آبخوان با روش‌های برنامه‌ریزی غیر‌خطی و برنامه‌ریزی مثبت ریاضی در دشت قزوین

صفحه 1336-1347

محمدجواد بیات؛ سامان جوادی؛ سید مهدی هاشمی شاهدانی؛ یوسف حسنی؛ محمدابراهیم بنی حبیب


ارزیابی رشد و صفات فیزیولوژیک برخی لاین‌های امیدبخش بادام زمینی در واکنش به دو آبیاری کرتی (متداول) و فارو (جوی و پشته‌ای)

صفحه 1439-1447

معرفت مصطفوی راد؛ امین نوبهار؛ مهران غلامی؛ ابوطالب رهبر ضیابری؛ حبیب جهانساز؛ ابراهیم اکبرزاده؛ شایگان ادیبی


محاسبه بیلان آب زیرزمینی به کمک روش عددی MLPG (مطالعه موردی: آبخوان آزاد بیرجند)

صفحه 1460-1474

علی محتشمی؛ سید آرمان هاشمی منفرد؛ غلامرضا عزیزیان؛ ابوالفضل اکبرپور