دوره و شماره: دوره 14، شماره 5 - شماره پیاپی 83، آذر و دی 1399، صفحه 1499-1880 

مقاله پژوهشی

بررسی کارایی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی تبخیر-تعرق ذرت واجزای آن در سامانه-های آبیاری میکرو تحت شرایط مالچ

صفحه 1499-1513

حسین دهقانی سانیج؛ سمیرا اخوان؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ الهه کنعانی؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم


اثر سطوح مختلف آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب خیار گلخانه ای

صفحه 1527-1537

سید معین الدین رضوانی؛ قاسم زارعی؛ حمید رضا سالمی


بررسی ردپای آب در تولید طیور

صفحه 1562-1570

احسان موحدنژاد؛ علیرضا شکوهی؛ هادی رمضانی اعتدالی


بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی آبخوان شهداد

صفحه 1650-1663

محمدباقر رهنما؛ ندا سهرابی پور؛ غلامعباس بارانی


تبیین تمایل کشاورزان به استفاده از فناوری‌های نوین آبیاری در دهستان جوادآباد ورامین

صفحه 1686-1696

فاطمه عسکری بزایه؛ اصغر طهماسبی؛ راضیه نورمحمدی؛ سید‌‌نورالدین رضوی‌زاده


تأثیر سطوح تخلیه مجاز رطوبتی بر عملکرد ریشه، شکر و قند چغندرقند در استانهای منتخب کشور

صفحه 1750-1761

حمیدرضا سالمی؛ سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ هادی افشار؛ جمال احمدآلی؛ ابوالفضل ناصری


برآورد سرعت نفوذ نهایی آب در خاک و پارامترهای معادلات نفوذ به روش شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان

صفحه 1803-1814

ندا ستار فیض آبادی؛ علی عباسپور؛ وجیهه درستکار؛ روزبه موذن زاده؛ محمدهادی موحدنژاد