ارزیابی روش یک نقطه ای در برآورد مشخصات نفوذ (مطالعه روش مقیاس‌سازی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه مهندسی آب دانشکده آی و خاک- دانشگاه زابل- زابل-ایران

3 دانشیار - عضو هیئت‏ علمی گروه مهندسی آب - دانشکدة آب و خاک - دانشگاه زابل

چکیده

نفوذ آب در خاک یکی از پارامترهای تعیین‌کننده در آبیاری می‌باشد که تمامی عوامل مربوط به ارزیابی آبیاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. از طرفی تغییرات مکانی و زمانی پارامترهای نفوذ محدویت فیزیکی بزرگی در مدیریت و رسیدن به راندمان کاربرد بالای آبیاری سطحی می‌باشند. هدف از این تحقیق ارزیابی روش مقیاس‌سازی در برآورد پارامترهای معادله نفوذ در آبیاری جویچه‌ای بر اساس روش الیوت-واکر، شپرد و همکاران، ابراهیمیان و همکاران، infilt، والیانتس و میلاپالی و همچنین بررسی دقت نقطه میانی و نقطه انتهایی برای فرآیند مقیاس‌سازی است. برای این منظور یک منحنی نفوذ مرجع درنظر گرفته شده و سپس با استفاده از مدت زمان رسیدن آب به میانه و انتهای جویچه، عامل مقیاس آن جویچه به دست می‌آید. در این تحقیق از داده‌های اندازه‌گیری شده شش جویچه با بافت خاک و داده‌های ورودی مختلف استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد چنانچه از نقطه انتهایی جویچه به منظور محاسبه فاکتور مقیاس در روش مقیاس‌سازی استفاده شود، دقت این روش به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. بر اساس ارزیابی انجام شده روش ابراهیمیان دارای بهترین نتایج بود. در روش infilt تفاوت محسوسی بین استفاده از نقطه میانی و نقطه انتهایی وجود ندارد. در بسیاری از موارد استفاده از نقطه میانی به منظور بدست آوردن پارامترهای معادله نفوذ مقدار پیشروی را بیش‌برآورد، پیش‌بینی می‌کند. سادگی روش یک نقطه‌ای مقیاس‌سازی از مزایای این روش در مقیاس با سایر روش‌های بدست آوردن پارامترهای نفوذ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of one-point method in estimating infiltration characteristics (scaling method)

نویسندگان [English]

  • morteza bazi 1
  • mohammad mahdi chari 2
  • masomeh delbari 3
1 Msc student, Water Engineering Department, Faculty of water and soil, University of Zabol, Zabol, Iran
2 water endineerind department- university of zabol
3 Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Infiltration in the soil is one of the determining parameters in irrigation, which affects all factors related to irrigation evaluation. On the other hand, spatial and temporal variability of infiltration parameters are a major physical limitation in managing and achieving high application efficiency of surface irrigation. The objective of the present study is to evaluate scaling method in estimating the infiltration equation parameters in furrow irrigation based on Elliott-Walker, Shepard et al., Ebrahimian et al., infilt, Valiants and Milapali methods, and also to evaluation the accuracy of the middle point and end point for the scale process. For this purpose, a reference infiltration curve is considered and then using the time of to reach the middle and end of the furrow, the scale factor of that furrow is obtained. In this research, the measured data for six furrows with soil texture and different input data were considered. According to the results, if the furrow end point is used to calculate the scaling factor in the Scaling method, the accuracy of this method will be significantly increased .Based on the evaluation, Ebrahimian's method had the best results. In the infilt method, there is no noticeable difference between using the middle point and the end point. In many cases, using the middle point in order to obtain the parameters of the penetration equation overestimates the advance value. The simplicity of the one-point scaling method is one of the advantages of this method in comparison with other methods of obtaining penetration parameters

کلیدواژه‌ها [English]

  • irrigation
  • Scaling
  • infiltration
  • Furrow