دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 97، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 1-191 
بررسی بهره ‎وری آب، خصوصیات و غلظت عناصر نعناع فلفلی تحث تنش کادمیوم در حضور سلنیوم

صفحه 14-24

وحید شمس آبادی؛ افسانه محمدیان فر؛ حسین بانژاد؛ مهدی مرادی؛ سعید عبدی تازیک


تعیین حجم آب کاربردی و بهره‌وری آب در باغات پرتقال و نارنگی استان فارس

صفحه 77-86

محمدعلی شاهرخ نیا؛ سید ابراهیم دهقانیان؛ محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ فریبرز عباسی


ارزیابی اثر اسیدشویی بر کاهش گرفتگی قطره‌چکان‌ها، کارایی سیستم آبیاری قطره‌ای و خصوصیات شیمیایی خاک

صفحه 87-101

هادی رضایی راد؛ عبدالرحیم هوشمند؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ محمدمهدی دوست‌محمدی


ارزیابی دو روش آبیاری از نظر بهره‌وری آب و عملکرد نیشکر در بازروئی دوم

صفحه 155-164

نسیبه آورند؛ عبدالرحیم هوشمند؛ عبدعلی ناصری؛ علی شینی دشتگل