نویسنده = امیراحمد دهقانی
بررسی تاثیر تنه‌های درخت افتاده در مسیر جریان رودخانه بر مشخصات ناحیه هایپریک با استفاده از نرم افزار کامسول(مطالعه موردی رودخانه گرمابدشت گرگان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

محسن برزعلی؛ محسن مسعودیان؛ رامین فضل اولی؛ امیراحمد دهقانی


ارزیابی آزمایشگاهی عوامل مؤثر بر شاخص سرعت برای محاسبه دبی جریان در آبراهه‌های روباز

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 997-1009

زهرا قربانی؛ عبدالرضا ظهیری؛ حسین خلیلی شایان؛ امیر احمد دهقانی؛ خلیل قربانی


تحلیل هیدرولیکی چرخش سرریز- دریچه نیم‌استوانه‌ای با بازشدگی ثابت

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 709-721

سمیرا ضیایی فر؛ مهدی مفتاح هلقی؛ محسن مسعودیان؛ امیراحمد دهقانی


پیش‌بینی مقدار آبدهی رودخانه در شرایط کم‌آبی و پرآبی با استفاده از یک مدل استوکستیک و هوش مصنوعی

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 510-518

حسین شریفان؛ فائقه پژوهش؛ امیراحمد دهقانی