کلیدواژه‌ها = واسنجی
کاربرد الگوریتم‌ هوشمند جهش قورباغه جهت واسنجی چند مدل تابش با هدف ارتقای دقت برآورد تبخیرتعرق مرجع در دو نمونه اقلیمی ایران

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 267-279

سیده نفیسه بنی هاشمی دهکردی؛ بهرام بختیاری؛ کورش قادری؛ محمد مهدی احمدی


کارایی حسگرهای نوری اندازه‌گیری رطوبت خاک در شرایط شوری آب آبیاری

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-11

محمدحسن رحیمیان؛ سیدسعید آزادفر؛ فرهاد دهقانی؛ حسن غلامی؛ حسین بیرامی


تعیین مناسب‌ترین روش برآورد نسبت تحویل رسوب در حوضه آبریز سد شیرین دره

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 95-108

مریم تاج بخشیان؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سید رضا موسوی حرمی


ارزیابی مدل ORYZA2000 برای پیش بینی تولید ارقام برنج تحت مدیریت آبیاری غرقاب و تنش خشکی

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 217-229

سید فخرالدین مومن زاده؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ ابراهیم امیری


آنالیز حساسیت مدل Qual2kw در مدل‌سازی پارامترهای کیفی سفیدرود

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1233-1245

مهدی محمدی قلعه نی؛ کیومرث ابراهیمی


ارزیابی دقت ماهوارهTRMM در برآورد مقادیر بارش و رواناب حوضه رودخانه شاپور استان فارس

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 203-216

محمدرضا زنگنه اینالو؛ بیزن قهرمان؛ علیرضا فرید حسینی


ارزیابی و شبیه‌سازی کیفی رودخانه تالار با استفاده از مدل QUAL2KW

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1500-1510

سیده زهره هاشمی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ میرخالق ضیاء تبار احمدی


استفاده از الگوریتم SUFI-2 در واسنجی اتوماتیک و تعیین عدم قطعیت مدل دوبعدی CE-QUAL-W2 در شبیه‌سازی دمای مخزن

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 111-118

محمد تقی اعلمی؛ حبیبه عباسی عباسی؛ *، محمد حسین نیک سخن


مدل سه بعدی کانال‌های انتقال آب مرکب با بستر صلب و آبرفتی برای تعیین توزیع سرعت و رابطه دبی- اشل

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 175-185

فرزاد درویش مجنی؛ سعیدرضا خداشناس؛ عبدالرضا ظهیری


ارزیابی روش نیمه‌کمی مدل AquaCrop برای شبیه‌سازی پاسخ ذرت به کود نیتروژن

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 286-298

آرش رنجبر؛ علی رحیمی خوب؛ حامد ابراهیمیان


تحلیل عدم قطعیت در مدل‌سازی آب زیرزمینی با استفاده از روش GLUE (مطالعه موردی: دشت بجنورد)

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 755-769

مریم عابدینی؛ علی نقی ضیایی؛ مجتبی شفیعی؛ بیژن قهرمان؛ حسین انصاری؛ جواد مشکینی


شبیه‌سازی عملکرد گندم در شرایط دیم کامل و آبیاری تکمیلی و ارائه سناریوهای برتر مدیریتی در بالادست حوضه آبریز کرخه

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 466-478

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ بیژن قهرمان؛ کامران داوری؛ امین علیزاده؛ حسین دهقانی سانیج؛ علیرضا توکلی


مدل‌سازی رواناب حوضه آبخیز اترک با استفاده از الگوریتم SUFI-2 مدل SWAT

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 678-690

محمدرضا اکبرزاده؛ سعیدرضا خداشناس؛ کاظم اسماعیلی