کلیدواژه‌ها = راندمان آبیاری
عملکرد سیستم‌های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک در منطقه سنقر در استان کرمانشاه

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 638-646

حمید زارع ابیانه؛ علیرضا باقرخانی؛ علی قدمی فیروزآبادی


تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دشت فریمان- تربت‌جام با رویکرد مدیریتی در سطح مزرعه

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 407-417

روزبه موذن زاده؛ امین علیزاده


آنالیز عملکرد آبیاری و بیلان آب در سطح شبکه آبیاری (مطالعه موردی‌: شبکه‌ حمودی خوزستان)

دوره 9، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 180-194

محمدجواد نحوی‌نیا؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی