کلیدواژه‌ها = ضریب گیاهی
برآورد ضریب گیاهی و نیاز آبی کینوا (رقم تیتیکاکا) در شرایط لایسیمتری

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 967-978

حسین بیرامی؛ محمدحسن رحیمیان؛ معصومه صالحی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ هادی پیراسته انوشه؛ مهدی شیران تفتی


بررسی نیاز آبی و ضریب گیاهی گونه‌های درختی سازگار برای جنگل‌کاری و فضای سبز در منطقه‌ی خشک (مطالعه‌ی موردی: شهر رباط‌کریم)

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1112-1123

محمد عسگری؛ محسن جوانمیری پور؛ وحید اعتماد؛ عبدالمجید لیاقت


تبخیر- تعرق و ضریب گیاهی خیار گلخانه ای در منطقه همدان

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 904-916

سید معین الدین رضوانی؛ قاسم زارعی؛ حمیدرضا سالمی


تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی کارلا ( خربزه تلخ ) در منطقه سیستان

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 740-749

میثم عمرزهی؛ حلیمه پیری؛ موسی حسام


برآورد تبخیرتعرق و نیاز آبی محصولات زراعی در مناطق با تنوع اقلیمی و ارتفاعی (مطالعه موردی: استان قم)

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1448-1462

خالد احمدآلی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباسعلی پورمحسنی پورمحسنی


برآورد تبخیر تعرق واقعی یونجه با استفاده از الگوریتم - SEBS و مقایسه با مقادیر واقعی اندازهگیری شده توسط Scintillometer

دوره 12، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 850-861

روژین علی‌محمدنژاد؛ سید مجید میرلطیفی؛ نعمت‌اله کریمی


(Sorghum bicolor L.) برآورد تبخیر - تعرق واقعی و ضریب گیاهی گیاه سورگوم در اقلیم خشک کرمان

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 219-228

سمیرا رهنما؛ بهرام بختیاری؛ عباس رضایی استخروئیه


برآورد ضریب گیاهی (Kc) گیاهان دارویی رزماری، اسطوخودوس و ماریتیغال (خارمریم) بااستفاده از بیلان آبی

دوره 10، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 117-127

مرجان نورالهی؛ علی مراد حسن‎لی؛ غلامعباس قنبریان؛ منصور تقوایی