کلیدواژه‌ها = آب شور
کاربرد رینگ مروس و مگنت برای آبشویی متناوب و پیوسته کاتیون‌های خاک شور با استفاده از منابع مختلف آب

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1104-1117

آذر قنبری؛ محمدرضا خالدیان؛ افشین اشرف زاده؛ مریم نوابیان


مطالعه تراوائی لوله‌های سفالی متخلخل تحت تأثیر کیفیت آب و بافت خاک در آبیاری زیرسطحی سفالی نقطه ای

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1487-1498

غزاله وفائی؛ حسین بابازاده؛ شهرام اشرفی؛ ابراهیم پذیرا


امکان‌سنجی کشت گلخانه‌ای با استفاده از آبیاری چگالشی (گیاه مورد مطالعه: ریحان)

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1067-1078

حسین عرب نژاد؛ فرهاد میرزایی شیرکوهی اصل؛ حمیده نوری


بررسی اثر آب‌های نامتعارف بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی کینوا

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 331-343

صابر جمالی؛ حسین انصاری


بهینه سازی آب مصرفی چغندرقند در شرایط شوری آب آبیاری و وابستگی قیمت به کیفیت محصول

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1762-1733

غزاله شمشیری؛ علی شعبانی؛ علی رضا سپاسیان؛ ابوالفضل عزیزیان؛ علیرضا سپاسخواه


تأثیر آبیاری ناقص ریشه با آب شور و شیرین بر برخی از ویژگی‌های گیاه زنیان در یک اقلیم خشک

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 1451-1459

مهدی کلانکی؛ فاطمه کاراندیش؛ پیمان افراسیاب؛ عیسی خمری؛ سیدمحمود طباطبایی