نویسنده = موسی حسام
تعیین زمان آبیاری کدوسبز با استفاده از رنگ برگ در سیستم رنگی LAB و بررسی آن توسط مدل درختیC5

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 686-699

سمیرا عابدیان؛ موسی حسام؛ خلیل قربانی؛ نگار نوروزی


بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تأثیر آبیاری با پساب صنعتی تصفیه نشده

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 667-676

یحیی چوپان؛ سمیه امامی؛ موسی حسام


بررسی تأثیر فواصل مختلف نوارهای آبیاری قطره ای (tape) بر عملکرد گندم و کارایی مصرف آب

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1563-1573

عبدالمجید دلاورپور؛ مهدی ذاکری نیا؛ موسی حسام


امکان‌سنجی بهره‌برداری تلفیقی آب دریا جهت آبیاری گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1154-1163

فراست سجادی؛ موسی حسام؛ صابر جمالی


چگونگی توزیع رطوبت در خاک اطراف قطره‌چکان‌های زیرسطحی در بافت‌های مختلف خاک

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 399-406

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی


بررسی عملکردچهار نوع قطره‌چکان در شرایط بکارگیری آب شور

دوره 9، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 391-398

مسعود ابراهیمی؛ حسین شریفان؛ ابوطالب هزار جریبی؛ موسی حسام


بررسی راندمان آبیاری در مزراع استان گلستان

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 336-343

موسی حسام؛ علیرضا کیانی


ارزیابی فنی و هیدرولیکی عملکرد سیستم آبیاری قطره‌ای زیرسطحی

دوره 8، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 413-422

رقیه باقری؛ موسی حسام؛ علیرضا کیانی؛ ابوطالب هزارجریبی