کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تحلیلی بر آب مصرفی بخش کشاورزی مبتنی بر تبخیر وتعرق واقعی

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1251-1262

حسین دهقانی سانیج؛ ابراهیم اسعدی اسکویی؛ افروز تقی زاده قصاب


ارزیابی شاخص های بهره‎وری آب در استان‎های عمده تولید کننده برنج در ایران

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 634-644

گلناز رضایی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ مجتبی رضایی


ریزمقیاس نمایی تصاویر بازیابی مایکروویو غیرفعال رطوبت خاک در ابعاد مزرعه

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 1973-1983

محمد فشائی؛ سیدحسین ثنایی نژاد


ارزیابی وضعیت منابع و مصارف آب با رویکرد حسابداری آب درحوضه آبریز رخ-نیشابور به کمک چارچوب WA+ در شرایط کمبود داده

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 379-392

سحر خزاعی؛ محمود رایینی؛ کامران داوری؛ مجتبی شفیعی


ارزیابی الگوریتم سبال جهت برآورد تبخیر- تعرق واقعی در منطقه وردیج

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 125-135

محمد ٌصانع؛ مهدی کوچک زاده؛ فرود شریفی


ارزیابی آماری داده‌های بارش GPCC، GPCP، CMAP و NCEP-NCAR با داده‌های مشاهده‌ای در استان‌های البرز، قزوین، زنجان، کردستان و همدان

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1879-1896

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار آراسته؛ زهره فرجی


تلفیق بازیابی‌های سنجنده‌ی AMSR2 با محصولات دورسنجی مودیس بمنظور برآورد رطوبت خاک با وضوح بالا

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 687-698

مائده فرخی؛ حسین انصاری؛ علیرضا فرید حسینی


برآورد شاخص سطح برگ ذرت با استفاده دوربین دیجیتال اصلاح شده

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1396-1406

مصطفی گوینده نجف آبادی؛ سید مجید میرلطیفی؛ مهدی اکبری


محاسبه تبخیر - تعرق پتانسیل با استفاده از سنجش از دور و کم‌ترین داده زمینی (مطالعه موردی دشت قزوین)

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 165-174

مازیار بهرامی؛ علی مختاری؛ مهدی بهرامی


برآورد شاخص سطح برگ محصولات گندم و جو با استفاده از شاخصهای گیاهی مستخرج از تصاویر ماهوارهای

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 209-218

علی مختاری؛ حمیده نوری؛ مجید وظیفه‌دوست؛ آرزو نازی قمشلو


واسنجی ضریب تصحیح رطوبتی خاک در الگوریتم توازن انرژی در سطح

دوره 9، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 731-740

روزبه موذن زاده؛ بیژن قهرمان


بهینه کردن شاخص SAVI و برآورد تبخیر-تعرق واقعی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای لندست 8

دوره 9، شماره 3، مرداد و شهریور 1394، صفحه 458-468

مهدی مکاری؛ بیژن قهرمان؛ سیدحسین ثنایی نژاد


برآورد عملکرد برنج در بخشی از شبکه سفیدرود گیلان با استفاده از تصاویر ماهواره لندست ( مطالعه موردی: صومعه سرا)

دوره 8، شماره 3، مهر و آبان 1393، صفحه 591-601

مجتبی رضایی؛ محمود رائینی سرجاز؛ علی شاهنظری؛ مجید وظیفه‌دوست