کلیدواژه‌ها = کلروفیل
اثر رژیم‌های اختلاط آب دریا و آب زیرزمینی بر خواص مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 17، شماره 5، آذر و دی 1402، صفحه 931-941

صابر جمالی؛ هانیه مصری؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ مجتبی خوش روش


بررسی تاثیر استفاده از آب، پساب و فاضلاب های شهری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه زبان گنجشک

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 637-649

پویا پارسا؛ امین علیزاده؛ علیرضا فرید حسینی


بررسی تاثیر استفاده از لجن فرآوری شده بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی محصول ذرت علوفه ‏ای

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 700-713

سید محمد تفضلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ امین علیزاده


بررسی تاثیر شدت‎های مختلف آب مغناطیسی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه تربچه

دوره 12، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 472-480

معصومه متانت؛ حسین بانژاد؛ مصطفی قلی زاده؛ مرتضی گلدانی