دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 49، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 1-232 
تأثیر الیاف پلی پروپیلن بر ویژگی‌های مکانیکی ماسه بادی

صفحه 22-31

جهانگیر عابدی کوپایی؛ سمانه سلطانیان؛ مهدی قیصری


ارزیابی آسیب‏پذیری آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از مدل اصلاح شده NW-DRASTIC

صفحه 75-82

معصومه آرزومند امیدی لنگرودی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ سامان جوادی؛ سیدرضا هاشمی


بررسی آزمایشگاهی تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر مشخصه‌های جریان غلیظ

صفحه 83-95

آتنا خلیلی نفت چالی؛ حسین خزیمه نژاد؛ ابوالفضل اکبرپور؛ پیمان ورجاوند


ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در گیاه چمن

صفحه 131-142

سودابه سیفی؛ امین علیزاده؛ کامران داوری؛ محمد بنایان اول


مقایسه رگرسیون و شبکه‌های عصبی مصنوعی در برآورد ابعاد پیاز رطوبتی با آب معمولی و مغناطیسی

صفحه 170-179

مرضیه عبدالهی سیاهکلرودی؛ جعفر نیکبخت؛ محمد حسین محمدی؛ محمدرضا خالدیان


ارزیابی دو روش تهیه نقشه‌های تغییرات مکانی تبخیر-تعرق مرجع

صفحه 221-232

محمد اسماعیل کمالی پاشاکلایی؛ علیرضا فرید حسینی؛ حسین انصاری؛ محمد علی غلامی سفیدکوهی