دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 70، مهر و آبان 1397، صفحه 763-1015 

مقاله پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی تأثیر آبشکن محافظ بر میزان آبشستگی دماغه تکیهگاه پل در کانال آب مرکب

صفحه 763-774

محمد سعادت‌نیا؛ سعیدرضا خداشناس؛ مجتبی صانعی؛ کاظم اسماعیلی


بررسی عوامل موثر بر ارتقا بهرهوری آب محصولات زراعی در استان همدان

صفحه 775-787

سیدمحسن سیدان؛ علی قدمی فیروزآبادی؛ حسین دهقانی سانیج


تعیین حجم ذخیره آب بندان حوضه آبیاری و زهکشی البرز با استفاده از MIKEBASIN

صفحه 788-797

محمد داودی؛ علی شاهنظری؛ مجتبی خوش روش؛ سیده فاطمه هاشمی


ارزیابی مدل انتشار نمک دریاچه ارومیه

صفحه 885-893

مریم عبداله زاده؛ احمد فاخری‌فرد؛ یعقوب دین‌پژوه؛ محرم جعفری


ارزیابی کیفی پساب‌های حاصل از پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد و منابع آب مجاور آن جهت مصارف کشاورزی

صفحه 903-918

مریم تاج بخشیان؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ اسدالله محبوبی؛ رضا موسوی حرمی؛ ایرج اجلالی


توسعه شاخص های کاربردی حکمرانی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی استان خوزستان

صفحه 919-929

عادل دحیماوی؛ علی محمد آخوند علی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ سعید برومند نسب


مدل ریاضی دوبعدی برای شبیه سازی جریان و انتقال رسوب در مقاطع مرکب مستقیم

صفحه 930-942

محمدرضا کریمی؛ عبدالرضا ظهیری؛ مهدی مفتاح هلقی؛ امیراحمد دهقانی