کلیدواژه‌ها = ردپای آب
تغییرات زمانی و مکانی ردپای اکولوژیکی و ارزش اقتصادی آب در محصول گوجه فرنگی در ایران

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2047-2059

مهرناز یحیی زاده؛ ام البنین بذرافشان؛ یحیی اسماعیلپور


بررسی ردپای آب در تولید طیور

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1562-1570

احسان موحدنژاد؛ علیرضا شکوهی؛ هادی رمضانی اعتدالی


برآورد و پهنه‏بندی ردپای آب در تولید گندم (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 14، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 993-1003

زینب عنافجه؛ محمد بنایان اول؛ پرویز رضوانی مقدم؛ بهرام اندرزیان


ارزیابی ردپای آب صنعت و کشاورزی در شرایط کمبود (مطالعه‌ی موردی: دشت نیشابور)

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 1153-1166

ناصر نیک نیا؛ حسن ترابی پوده؛ حجت الله یونسی


برآورد و مقایسه‌ی ردپای آب در بخش صنعت و کشاورزی (مطالعه‌ی موردی: استان خراسان جنوبی)

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 565-574

علی شهیدی؛ مصطفی دهقان؛ محمد حسین نجفی مود؛ اعظم عربی یزدی


بررسی شاخص های زیست محیطی ردپای آب و تخلیه منابع در سناریوهای مختلف کشت برنج

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 512-527

علی متولی؛ صالح یاسور؛ میلاد تیموری عمران؛ سیدرضا موسوی سیدی


ارزیابی ردپای آب سبز و آبی محصولات دامی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 911-922

اعظم عربی یزدی؛ ناصر نیک نیا