کلیدواژه‌ها = تنش آبی
ارزیابی مدل کارایی مصرف تابش در برآورد زیست توده و عملکرد گندم آبی بر اساس تصاویر ماهواره های لندست 8 و 9 (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

فرشته نسیمی؛ جواد بهمنش؛ وحید رضا وردی نژاد


ارزیابی مدل SWAP برای شبیه‌سازی عملکرد و بهره‌وری آب ذرت در مدیریت‌های مختلف آب و کود

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1402، صفحه 573-584

کریم نیسی؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


ارزیابی مدل SWAP در شبیه‌سازی عملکرد و کارایی مصرف آب سیب‌زمینی و تعیین عمق مناسب آب آبیاری

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1401، صفحه 891-903

محمد علی انصاری؛ اصلان اگدرنژاد؛ نیازعلی ابراهیمی پاک


تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه‎ دارویی آویشن شیرازی(منطقه مورد مطالعه: علی ‎آباد فارس)

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 751-761

زهرا میری؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمدهادی روحیان


اثر کم‌آبیاری و بیوچار بر روی خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1400، صفحه 941-954

حامد فخرآبادی؛ مرتضی خوش سیمای چنار


بررسی خصوصیات شیمیایی خاک تحت تأثیر آبیاری با پساب صنعتی تصفیه نشده

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 667-676

یحیی چوپان؛ سمیه امامی؛ موسی حسام


کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 319-328

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی دستورانی


تاثیر کم‌آبیاری تنظیم ‌شده و کم‌آبیاری خشکی ناحیه ریشه بر خصوصیات کمی و کیفی میوه کیوی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 588-598

علی ضیاءتبار احمدی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاءتبار احمدی؛ علی قدمی فیروزآبادی


تعیین توابع تولید عملکرد گندم و جو دیم در سطح استان گلستان با استفاده از (ARID) شاخص مرجع کشاورزی برای خشک سالی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 21-34

محمد قبائی سوق؛ حمید زارع ابیانه؛ ابوالفضل مساعدی


تأثیر تنش آبی با استفاده از آبیاری بارانی به روش تک‌شاخه‌ای بر عملکرد سویا

دوره 8، شماره 4، آذر و دی 1393، صفحه 757-765

ابوطالب هزارجریبی؛ ابراهیم هزارجریبی؛ مهدی ذاکری‌نیا؛ قربان قربانی نصرآباد؛ حسین جهانتیغ