کلیدواژه‌ها = کم‌آبیاری
اثر نوع ‌آبیاری با ترکیب فاضلاب تصفیه‌شده و آب شور بر جذب برخی فلزات سنگین در دانه جو

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1098-1111

علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ حسین باقری؛ علی افشین


بررسی اثر تنش کم‌آبی دوره‌ای بر عملکرد گیاه کینوا و تعیین تابع تولید آب مصرفی-عملکرد آن در خاک شور (مطالعه موردی: استان خوزستان)

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1255-1265

فاطمه مسکینی ویشکایی؛ آرش تافته؛ علیرضا جعفرنژادی؛ محی الدین گوشه


بررسی تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعنا فلفلی (Mentha piperita L.) تحت مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 852-862

صابر جمالی؛ حسین انصاری؛ محمد نادریان‌فر؛ عباس صفری زاه ثانی


برنامه‌ریزی آبیاری ذرت و تعیین توابع تولید آب و کود نیتروژن مصرفی با استفاده از مدل واسنجی‌شده آکواکراپ

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1401، صفحه 357-370

سید کیومرث پژوهیده؛ اصلان اگدرنژاد؛ فریبرز عباسی


تأثیر دو نوع مدیریت آبیاری بر شاخص‌های رشد ذرت علوفه‌ای در اقلیم خشک و نیمه‌خشک

دوره 15، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 1444-1458

ایمان حاجی راد؛ سید مجید میرلطیفی؛ حسین دهقانی سانیج؛ ساناز محمدی


کشت زمستانه دانه روغنی کاملینا تحت رژیم‌های مختلف آبیاری در منطقه باجگاه استان فارس

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1081-1091

رضوان طالب نژاد؛ محبوبه لر محمد حسنی؛ علیرضا سپاسخواه


اثر رژیم‌های کم‌آبیاری و نانوذرات سیلیکا بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه کاهو رقم ویویان

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 379-387

شکور طافی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ ناصر عالم زاده انصاری


اثر همزمان کم‌آبیاری و جریان ترجیحی بر نگهداشت باکتری ایشریشیاکولی در خاک

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2203-2216

زینب احمدی مقدم؛ سید حسن طباطبائی؛ عزیزالله ابراهیمی کهریزسنگی


بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر خصوصیات رشدی و بذر اسفناج(Spinacia oleracea) تحت شرایط کم‌آبیاری

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1538-1549

بهاره شاهدی؛ حسین بانژاد؛ مرتضی گلدانی؛ مصطفی قلی زاده


ارزیابی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب گیاه توت‌فرنگی گلخانه‌ای تحت سطوح مختلف آبیاری در بسترهای کشت خاکی و غیرخاکی

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1697-1707

شمسی رضایی؛ حمید زارع ابیانه؛ حسن ساری‌خانی؛ مهدی جوزی


تأثیر کمیت و کیفیت آب آبیاری بر خصوصیات کمی گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis L.)

دوره 14، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 402-413

آسا ریگی کارواندری؛ احمد مهربان؛ حمید رضا گنجعلی؛ خالد میری؛ حمیدرضا مبصر


تأثیر خشکی ناحیه‌ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-13

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص‌های تولید پنبه رقم‌های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 301-309

علی شهیدی؛ فرشته بهرامی؛ محمد حسین نجفی مود؛ عباس خاشعی سیوکی


بررسی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب کاهوبرگی تحت تنش خشکی و شوری در شرایط گلخانه‌ای

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 450-461

الهه ذرتی پور؛ امیر سلطانی محمدی؛ ناصر عالم زاده انصاری


تدوین بنچ‌مارک کارآیی مصارف آب محصولات زراعی و باغی تحت استراتژی‌های مدیریتی مختلف در یک منطقه‌ی خشک

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 611-623

فهیمه شهسواری؛ فاطمه کاراندیش؛ پرویز حقیقت‌جو


اثر کم آبیاری و شوری بر میوه انار رقم شیشه کپ (مطالعه موردی شهرستان فردوس، خراسان جنوبی)

دوره 10، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 499-507

مجتبی طاوسی؛ فریدون کاوه؛ امین علیزاده؛ حسین بابازاده؛ علی تهرانی‌فر


واسنجی و اعتبارسنجی مدل AquaCrop در مدیریت آبیاری غلات مهم

دوره 10، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 389-397

هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ مسعود پارسی‌نژاد؛ علیرضا توکلی


بهینه‌سازی آب و کود نیتروژن برای گیاه ذرت با استفاده از تئوری آنالیز حاشیه‌ای در منطقه پاکدشت

دوره 10، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 221-229

فرزانه شعاری آزاد؛ علی رحیمی خوب؛ مجید قربانی جاوید؛ هادی نظری فر


تعیین عمق‌های آستانه‌‌ای آب آبیاری برای تولید مرکبات در مناطق مرطوب ایران

دوره 9، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 918-926

هرمز عبادی؛ محمود رائینی سرجاز؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی