کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی تأثیر سطوح ایستابی کم عمق و شور بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه کینوا (Chenopodium Quinoa Willd) در محیط گلخانه

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 155-172

یزدان محمدی؛ هوشنگ قمرنیا*؛ مهدی جوزی


بهره‌وری آب و انرژی آفتابگردان آجیلی (مطالعه موردی: شهرستان‌های اصفهان و برخوار استان اصفهان)

دوره 17، شماره 6، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1163-1172

مسعود فرزام نیا؛ منصور معیری؛ محسن حیدری سلطان آبادی


بررسی تأثیر بیوچار و شوری آب آبیاری بر شاخص‌های عملکرد و درصد پروتئین کینوا در شرایط کم‌آبیاری

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1402، صفحه 597-610

ام البنین توراج زاده؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین؛ محمد مهدی چاری


بررسی و انتخاب سامانه مناسب آبیاری گندم با روش فراتحلیل

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 291-303

علی قدمی فیروزآبادی


تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه‎ دارویی آویشن شیرازی(منطقه مورد مطالعه: علی ‎آباد فارس)

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 751-761

زهرا میری؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمدهادی روحیان


ارزیابی بهره ‏وری آب سامانه ‏های آبیاری سطحی، بارانی و قطره‏ ای در مزارع تولید جو استان مرکزی

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 831-840

مصطفی گودرزی؛ ابوالقاسم حقایقی؛ ابوالفضل هدایتی پور


اثر نیتروژن و تراکم‌ کشت بر تولید و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در شرایط آبیاری و دیم

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 231-241

سید مهدی شمسی پاپکیاده؛ ناصر محمدیان روشن؛ سید مصطفی صادقی؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری


تاثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت آکواسورس بر بهره‌وری آب گیاه سویا

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1040-1051

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ سالومه سپهری؛ نادر عباسی؛ داود رودی


ارزیابی آب کاربردی و بهره‌وری فیزیکی آب کلزا در دشت مغان

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1172-1186

فرزین پرچمی عراقی؛ منصور معیری؛ حسین زینل‌زاده تبریزی


ارزیابی شاخص های بهره‎وری آب در استان‎های عمده تولید کننده برنج در ایران

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 634-644

گلناز رضایی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ مجتبی رضایی


اثر رژیم‌های کم‌آبیاری و نانوذرات سیلیکا بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه کاهو رقم ویویان

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 379-387

شکور طافی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ ناصر عالم زاده انصاری


تعیین عملکرد، کارایی مصرف آب و شبیه‌سازی تاج‌پوشش گیاه کاهو در دو کشت هیدروپونیک و کشت خاکی با مدل AquaCrop

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2075-2088

محمود سبزیان؛ علی رحیمی خوب؛ محمود مشعل؛ ساسان علی نیایی فرد


بررسی تأثیر مدیریت بهینه آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم برنج (راتون) رقم هاشمی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1301-1310

پریسا شاهین رخسار؛ حسن شکری واحد؛ ناصر شرفی


تأثیر خشکی ناحیه‌ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-13

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


بررسی بهره‏ وری آب گندم در روش آبیاری قطره‏ای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه)

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 39-48

هادی افشار؛ حسین شریفان؛ بیژن قهرمان؛ محمد بنایان اول


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تأخیری نشایی

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1651-1660

میلاد خواجه مظفری؛ محمد عبدالحسینی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمدرضا فرزانه


بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه‌ای

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 919-930

فرید فیض اله پور؛ فریبرز عباسی؛ مهدی کوچک زاده؛ رجب چوگان؛ محمد نبی غیبی


تأثیر کم آبیاری و آبیاری با پساب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و کارآیی مصرف آب در منطقه پاکدشت

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 821-831

محمد عامریان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مجید قربانی جاوید