کلیدواژه‌ها = عملکرد
بررسی تأثیر بیوچار و شوری آب آبیاری بر شاخص‌های عملکرد و درصد پروتئین کینوا در شرایط کم‌آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

ام البنین توراج زاده؛ حلیمه پیری؛ امیر ناصرین؛ محمد مهدی چاری


ارزیابی مدل AquaCrop برای شرایط اثر متقابل تنش شوری در مراحل مختلف رشد ذرت (در منطقه قزوین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

رضا سعیدی


بررسی و انتخاب سامانه مناسب آبیاری گندم با روش فراتحلیل

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1402، صفحه 291-303

علی قدمی فیروزآبادی


تأثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه‎ دارویی آویشن شیرازی(منطقه مورد مطالعه: علی ‎آباد فارس)

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 751-761

زهرا میری؛ علی شهیدی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمدهادی روحیان


ارزیابی بهره ‏وری آب سامانه ‏های آبیاری سطحی، بارانی و قطره‏ ای در مزارع تولید جو استان مرکزی

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1401، صفحه 831-840

مصطفی گودرزی؛ ابوالقاسم حقایقی؛ ابوالفضل هدایتی پور


اثر نیتروژن و تراکم‌ کشت بر تولید و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در شرایط آبیاری و دیم

دوره 16، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 231-241

سید مهدی شمسی پاپکیاده؛ ناصر محمدیان روشن؛ سید مصطفی صادقی؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری


تاثیر کاربرد سوپرجاذب رطوبت آکواسورس بر بهره‌وری آب گیاه سویا

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1040-1051

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ سالومه سپهری؛ نادر عباسی؛ داود رودی


ارزیابی آب کاربردی و بهره‌وری فیزیکی آب کلزا در دشت مغان

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1400، صفحه 1172-1186

فرزین پرچمی عراقی؛ منصور معیری؛ حسین زینل‌زاده تبریزی


ارزیابی شاخص های بهره‎وری آب در استان‎های عمده تولید کننده برنج در ایران

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 634-644

گلناز رضایی؛ محمدرضا خالدیان؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ مجتبی رضایی


اثر رژیم‌های کم‌آبیاری و نانوذرات سیلیکا بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه کاهو رقم ویویان

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1400، صفحه 379-387

شکور طافی؛ عبدالرحیم هوشمند؛ ناصر عالم زاده انصاری


تعیین عملکرد، کارایی مصرف آب و شبیه‌سازی تاج‌پوشش گیاه کاهو در دو کشت هیدروپونیک و کشت خاکی با مدل AquaCrop

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 2075-2088

محمود سبزیان؛ علی رحیمی خوب؛ محمود مشعل؛ ساسان علی نیایی فرد


بررسی تأثیر مدیریت بهینه آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم برنج (راتون) رقم هاشمی

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 1301-1310

پریسا شاهین رخسار؛ حسن شکری واحد؛ ناصر شرفی


تأثیر خشکی ناحیه‌ای و کم آبیاری بر خصوصیات رشدی گوجه‌فرنگی

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 1-13

سیما صالحی تیزآبی؛ مرتضی گلدانی؛ جعفر نباتی


بررسی بهره‏ وری آب گندم در روش آبیاری قطره‏ای تیپ (مطالعه موردی مشهد و تربت حیدریه)

دوره 14، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 39-48

هادی افشار؛ حسین شریفان؛ بیژن قهرمان؛ محمد بنایان اول


بررسی عملکرد و اجزای عملکرد پنبه تحت مقادیر مختلف عمق و دور آبیاری در کشت تأخیری نشایی

دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1398، صفحه 1651-1660

میلاد خواجه مظفری؛ محمد عبدالحسینی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمدرضا فرزانه


بررسی تاثیر مقادیر و مصرف تقسیطی نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای بر کارآیی مصرف آب و کود در ذرت دانه‌ای

دوره 13، شماره 4، مهر و آبان 1398، صفحه 919-930

فرید فیض اله پور؛ فریبرز عباسی؛ مهدی کوچک زاده؛ رجب چوگان؛ محمد نبی غیبی


تأثیر کم آبیاری و آبیاری با پساب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت و کارآیی مصرف آب در منطقه پاکدشت

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 821-831

محمد عامریان؛ سید ابراهیم هاشمی گرم دره؛ مجید قربانی جاوید


بررسی عملکرد و بهره‌وری مصرف آب کاهوبرگی تحت تنش خشکی و شوری در شرایط گلخانه‌ای

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 450-461

الهه ذرتی پور؛ امیر سلطانی محمدی؛ ناصر عالم زاده انصاری


بهره‌وری مصرف آب آبیاری و تحلیل اقتصادی تولید سیب‌زمینی در دو سیستم آبیاری بارانی و جویچه‌ای در دشت بهار استان همدان

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1407-1417

علی قدمی فیروزآبادی؛ سید محسن سیدان؛ حسین دهقانی سانیج


تابع مصرف آب - عملکرد ارقام میان‌رس و زودرس ذرت دانه‌ای (ارقام 500 و 302) در روش آبیاری بارانی

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1519-1528

محمد مهدی نخجوانی مقدم؛ قاسم زارعی؛ سالومه سپهری صادقیان