دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 91، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 1-266 

مقاله پژوهشی

کارایی حسگرهای نوری اندازه‌گیری رطوبت خاک در شرایط شوری آب آبیاری

صفحه 1-11

محمدحسن رحیمیان؛ سیدسعید آزادفر؛ فرهاد دهقانی؛ حسن غلامی؛ حسین بیرامی


ارزیابی کیفی آبخوان ساحلی دشت ارومیه با استفاده از روش آسیب‌پذیری GALDIT اصلاح شده

صفحه 55-67

مهدی ماجدی اصل؛ هیدی محمودپور؛ سینا صادق فام؛ ابراهیم ابراهیم پور


بررسی بهره‌وری آب آبیاری سویا در مزارع استان گلستان

صفحه 69-82

علیرضا کیانی؛ محمد اسماعیل کمالی؛ فریبرز عباسی


تعیین مناسب‌ترین روش برآورد نسبت تحویل رسوب در حوضه آبریز سد شیرین دره

صفحه 95-108

مریم تاج بخشیان؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد حسین محمودی قرائی؛ سید رضا موسوی حرمی


ارزیابی تأثیر سیستم‌های مختلف کشت بر بهره‌وری آب، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم اصلاح شده و بومی برنج

صفحه 135-147

نورالله جلالی؛ علی شاهنظری؛ میرخالق ضیاتبار احمدی؛ مجتبی خوش روش؛ مجتبی رضایی


ارزیابی مدل ORYZA2000 برای پیش بینی تولید ارقام برنج تحت مدیریت آبیاری غرقاب و تنش خشکی

صفحه 217-229

سید فخرالدین مومن زاده؛ عبدالقیوم قلی پوری؛ محمدتقی آل ابراهیم؛ ابراهیم امیری


اثر نیتروژن و تراکم‌ کشت بر تولید و بهره‌وری آب ذرت دانه‌ای در شرایط آبیاری و دیم

صفحه 231-241

سید مهدی شمسی پاپکیاده؛ ناصر محمدیان روشن؛ سید مصطفی صادقی؛ ابراهیم امیری؛ مجید عاشوری


اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه‌شده بر بهره‌وری آب ذرت

صفحه 243-253

مسعود پورغلام آمیجی؛ مجتبی خوش روش؛ لاله دیوبند هفشجانی؛ علی قدمی فیروزآبادی


ارزیابی آسیب پذیری آبخوان سبزوار( شمال شرق ایران) با استفاده از مدل دراستیک

صفحه 255-266

سلیمه اسحاقی ایل بیگی؛ زهرا گنجی نوروزی؛ وجیهه درستکار؛ محمدهادی موحدنژاد؛ مجید اطاری