دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 94، مهر و آبان 1401، صفحه 685-877 
نقش منابع آبی در مکان‌گزینی محوطه‌های دور‌ه ساسانی دشت سیستان

صفحه 712-726

شبنم فتحی سوگلی تپه؛ مهدی مرتضوی؛ فریبا موسی پور نگاری


پایش چند شاخصی خشکسالی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه

صفحه 804-815

فرزانه ایمانی بوژانی؛ مریم کیانی صدر؛ سهیل سبحان اردکانی؛ بهاره لرستانی؛ مهرداد چراغی


ارزیابی حساسیت دو مدل کیفیت آب NSFWQI و IRWQISC در رودخانه هراز

صفحه 816-830

شمیم لاریجانی؛ حسین بانژاد؛ عطاالله کاویان؛ علی نقی ضیائی