دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 74، خرداد و تیر 1398، صفحه 243-564 

مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی اثرات تغییر اقلیم با استفاده از مدل‌های گزارش ارزیابی پنجم تحت سناریوهای RCP بر منابع آبی حوضه‌ی آبریز سد سلمان فارسی

صفحه 243-258

دل آرام هوشمند کوچی؛ کاظم اسماعیلی؛ علیرضا فرید حسینی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ داور خلیلی


کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)

صفحه 319-328

عباس خاشعی سیوکی؛ علی شهیدی؛ مصطفی یعقوب‌زاده؛ مهدی دستورانی


بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب حوضه دشت ورامین با استفاده از مدل SWAT

صفحه 354-366

نگار شهوری؛ صادق خلیلیان؛ سید حبیب اله موسوی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


ارزیابی و مقایسه تأثیر هیدروچار اصلاح شده و سوپرجاذب بر برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

صفحه 500-511

یزدان خدارحمی؛ سعید برومند نسب؛ امیر سلطانی محمدی سلطانی محمدی؛ عبدعلی ناصری


بررسی شاخص های زیست محیطی ردپای آب و تخلیه منابع در سناریوهای مختلف کشت برنج

صفحه 512-527

علی متولی؛ صالح یاسور؛ میلاد تیموری عمران؛ سیدرضا موسوی سیدی