دوره و شماره: دوره 13، شماره 5 - شماره پیاپی 77، آذر و دی 1398، صفحه 1182-1537 
توزیع تعرق و کمبود فشار بخار در گلخانه ی تجاری

صفحه 1191-1203

سید معین الدین رضوانی؛ حمید زارع ابیانه؛ محسن گودرزی


بررسی تأثیر غلظت آلودگی بر ضرایب پراکندگی طولی و عرضی محیط متخلخل اشباع

صفحه 1257-1269

زهرا مردانی؛ کیومرث ابراهیمی؛ شهاب عراقی نژاد؛ عبدالمجید لیاقت


مطالعه آزمایشگاهی بهبود عملکرد سازه متوقف‌کننده جریان واریزه‌ای

صفحه 1317-1330

سرور رضاپوریان قهفرخی؛ محمد مهدی احمدی؛ کوروش قادری


ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آب و دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد پنبه در روش‌های کشت مستقیم و نشایی

صفحه 1331-1341

میلاد خواجه مظفری؛ محمد عبدالحسینی؛ قربان قربانی نصرآباد؛ محمدرضا فرزانه


ارائه تکنیک داده‏های پانلی در برآورد تبخیر تعرق مرجع ماهانه

صفحه 1342-1351

پویا شیرازی؛ کامران داوری؛ بیژن قهرمان؛ مهدی جباری نوقابی


برآورد تأثیر تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی بر تراز سطح آب زیرزمینی در آبخوان ساحلی

صفحه 1388-1397

محمد مهدی انصاری فر؛ میثم سالاری جزی؛ خلیل قربانی؛ عبدالرضا کابلی


تأثیر آبیاری ناقص ریشه با آب شور و شیرین بر برخی از ویژگی‌های گیاه زنیان در یک اقلیم خشک

صفحه 1451-1459

مهدی کلانکی؛ فاطمه کاراندیش؛ پیمان افراسیاب؛ عیسی خمری؛ سیدمحمود طباطبایی


تعیین بهره وری آب نرمال شده و بررسی حساسیت مدل آکوکراپ برای گیاه تربچه

صفحه 1527-1537

مهری حاجی زاده؛ علی رحیمی خوب؛ ساسان علی نیایی فرد؛ مریم وراوی پور