دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 76، مهر و آبان 1398، صفحه 855-1181 

مقاله پژوهشی

کاربرد مدل هیبریدی FEM-ACO در تعیین مکان های بهینه چاه های برداشت

صفحه 855-868

ابوالفضل اکبرپور؛ محمدجواد زینلی؛ محمد ناظری تهرودی


تخمین دمای هوا و سطح زمین با استفاده از GLDAS و NCEP/NCAR

صفحه 931-944

مژگان احمدی؛ عباس کاویانی؛ پیمان دانشکار؛ زهره فرجی


مدیریت رطوبت با مدل HYDRUS 2D/3D برای تعیین عمق و فاصله زهکش‌ها در کشت دوم شالیزار

صفحه 959-972

پیمان مختاری مطلق؛ علی شاهنظری؛ محمد رضا نوری امامزاده‌ئی


بررسی اثر مدیریت تقاضای آبیاری بر تعادل منابع آب و رفاه اقتصادی کشاورزان(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)

صفحه 998-1009

محمود صبوحی؛ امیر جلالی موحد؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ مهدی ضرغامی؛ فرشید فلفلانی


ارزیابی خصوصیات کمی گیاه رزماری با استفاده از دو سیستم آبیاری قطره‌ای تحت تأثیر اعمال کم‌آبیاری

صفحه 1027-1038

رسول اسدی؛ فرزاد حسن پور؛ میترا مهربانی؛ امین باقی زاده؛ فاطمه کاراندیش


ارزیابی فضایی آسیب پذیری بخش کشاورزی نسبت به خشکسالی -مطالعه موردی چهارمحال و بختیاری

صفحه 1141-1152

وحید یگانگی دستگردی؛ محمد حسین شریف زادگان؛ نغمه مبرقعی دینان