دوره و شماره: دوره 10، شماره 5 - شماره پیاپی 59، آذر و دی 1395 
تحلیل فراوانی جریان‌های کمینه حوضه آبریز دز

صفحه 660-673

فرشاد احمدی؛ فریدون رادمنش؛ غلامعلی پرهام؛ رسول میرعباسی نجف آبادی


تحلیل روند تغییرات تبخیر - تعرق گیاهی در شهرستان اصفهان (مطالعه موردی گندم)

صفحه 674-686

شمیم لاریجانی؛ محمد سالاریان؛ امین علیزاده؛ کامران داوری